Kaupunginvaltuuston päätökset 18.3.2024

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan seuraavasti:

§ 19 Ero luottamustehtävästä ja uuden varajäsenen vaali / Alpo Hirvioja

Kaupunginvaltuusto päätti

1. myöntää Alpo Hirviojalle eron kaupunginhallituksen varajäsenen tehtävästä.
2. valitsi kaupunginhallitukseen Timo Viitaselle uudeksi varajäseneksi Ehab Abouessan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

§ 20 Asemakaava nro 2598 Alilaurila, Luolaja, hyväksymisvaihe

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan nro 2598 Alilaurila, Luolaja.

§ 21 Valtuustoaloite Kiinteistöliikelaitoskuntayhtymä Tavastian purkamisesta / Perussuomalaisten valtuustoryhmä ym.

Kaupunginvaltuusto merkitsi selostuksen tiedoksi ja toteaa valtuustoaloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 22 Keskeneräiset valtuustoaloitteet vuoden 2023 lopussa

Kaupunginvaltuusto päätti

1. merkitä tiedoksi vuoden 2023 lopussa vireillä olleet valtuustoaloitteet ja niiden johdosta tehdyt toimenpiteet.
2. todeta valtuustoaloitteen koulukyydin järjestämisestä molempien vanhempien luota loppuun käsitellyksi.

§ 23 Talousarvioylitykset 2023

Kaupunginvaltuusto päätti

A. , että seuraaviin talousarviopoikkeamiin myönnetään ylitysoikeus:

1. konsernipalveluille 1.267.173 euron alitusoikeus käyttötalouden tuloihin
2. sivistys- ja hyvinvointilautakunnalle 545.369 euron ylitysoikeus käyttötalouden menoihin.
3. kaupunkirakennelautakunnalle 146.945 euron ylitysoikeus käyttötalouden menoihin.
4. kaupunkirakennelautakunnalle talonrakennuksen investointituloihin 181.039 euron alitusoikeus

ja

B. merkitä tiedoksi rahastojen muutokseen liittyvän talousarviopoikkeaman.