Kaupunginvaltuuston päätökset 5.2.2024

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan seuraavasti alla olevan mukaisesti.

§ 4 Strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2024

Kaupunginvaltuusto merkitsi strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit tiedoksi.

§ 5 Valtuustoaloite: Kuukautistuotteita saataville koulujen WC-tiloihin / Vasemmistoliiton valtuustoryhmä ym.

Kaupunginvaltuusto päätti, että
1. Kaupungin yläkouluissa ja yhtenäiskouluissa aloitetaan kaksivuotinen kokeilu kuukautistuotteiden maksuttomasta saatavuudesta koulujen wc-tiloissa valtuustoaloitteessa kuvatulla tavalla.
2. Koulutuskuntayhtymä Tavastian osuudesta kokeilussa jatketaan neuvotteluja.
3. Valtuusto toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

§ 6 Asemakaava ja asemakaavan muutos nro 2603 Halkikiventie, hyväksyminen

Kaupunginvaltuusto hyväksyi asemakaavan ja asemakaavan muutoksen nro 2603, Halkikiventie, Lammi.

§ 7 Hämeenlinnan kaupungin kaavoituskatsaus 2024

Kaupunginvaltuusto merkitsi kaavoituskatsauksen tiedoksi.

§ 8 Varavaltuutetun määrääminen, Perussuomalaiset r.p.

Kaupunginvaltuusto merkitsi keskusvaalilautakunnan päätöksen tiedoksi.

§ 9 Varavaltuutetun määrääminen, Vihreä liitto r.p.

Kaupunginvaltuusto merkitsi keskusvaalilautakunnan päätöksen tiedoksi.

§ 10 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) investointihankkeiden rahoittamiseksi

Kaupunginvaltuusto myönsi omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n ottamalle lainalle investointihankkeiden rahoittamista varten. Omavelkainen takaus annetaan 2.602.100 euron eli 96,37 prosentin osuudelle 2.700.000 euron lainasta. Lainan ehdot ovat seuraavat:

 • lainanantaja Kuntarahoitus
 • lainan määrä enintään 2.700.000 euroa
 • laina-aika 20 vuotta
 • lyhennykset kaksi kertaa vuodessa tasalyhennyksin
 • koronmaksu 6 kk:n välein
 • 10 vuoden koronvaihtosopimuskorko + marginaali 0,58 % (3,08 % korkoindikaatio 2.1.2024). Lopullinen perittävä kiinteä korko määräytyy lainan nostoajankohdan korkoindikaation mukaan.
 • lainan nostosta ei peritä toimitusmaksua tai muita kuluja.


Myönnettävän lainatakauksen ehtona on, että HS-Vesi luovuttaa kaupungille vastavakuutena 2.602.100 euron arvoisen yrityskiinnityksen. Takaus kattaa lainan pääoman lisäksi korot ja viivästyskorot sekä muut mahdolliset velkakirjassa mainitut kulut.

Todetaan, että HS-Veden tätä takauspäätöstä koskeva toiminta kuuluu kaupungin toimialaan.

Mikäli takauksen kohteena olevaan lainaan tehdään tulevaisuudessa muutoksia, yhtiön tulee hakea kaupungilta uusi takaus/suostumus ennen muutoksista sopimista.

Kaupunginhallituksella on oikeus hyväksyä takauksen alaisten lainojen korkoehtojen muutokset sekä päättää takausprovision mahdollisesta myöhemmästä käyttöönotosta hallintosäännön mukaisesti.

§ 11 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) lainajärjestelyjen toteuttamiseksi

Kaupunginvaltuusto myönsi omavelkaisen takauksen Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n ottamalle lainalle lainajärjestelyjen toteuttamista varten. Omavelkainen takaus annetaan 1.777.700 euron eli 54,28 prosentin osuudelle 3.275.000 euron lainasta. Lainan ehdot ovat seuraavat:

 • lainanantaja Kuntarahoitus
 • lainan määrä enintään 3.275.000 euroa
 • laina-aika 9 vuotta
 • lyhennykset kaksi kertaa vuodessa tasalyhennyksin
 • koronmaksu 6 kk:n välein
 • lainan korko Euribor 6 kuukautta (tod/360)
 • lainasta perittävä marginaali 0,330 %, marginaali voimassa 3 vuotta
 • vaihtuvakorkoisen luoton viitekoron ja marginaalin summan alittaessa 0,00 prosenttia, luoton kokonaiskorko on tällöin 0,00 prosenttia.
 • lainan korko vahvistetaan kaksi Target-pankkipäivää ennen luoton nostamista
 • lainan nostosta ei peritä toimitusmaksua tai muita kuluja.

Myönnettävän lainatakauksen ehtona on, että HS-Vesi luovuttaa kaupungille vastavakuutena 1.777.700 euron arvoisen yrityskiinnityksen. Takaus kattaa lainan pääoman lisäksi korot ja viivästyskorot sekä muut mahdolliset velkakirjassa mainitut kulut. Kaupunki perii takauksesta vuosittain 0,5 %:n takausprovision taatun lainan maksamattomasta pääomasta 31.12. tilanteesta.

Todetaan, että HS-Veden tätä takauspäätöstä koskeva toiminta kuuluu kaupungin toimialaan.

Mikäli takauksen kohteena olevaan lainaan tehdään tulevaisuudessa muutoksia, yhtiön tulee hakea kaupungilta uusi takaus/suostumus ennen muutoksista sopimista.

§ 12 Hämeenlinnan kaupungin avaava tase ja avaava konsernitase

Kaupunginvaltuusto vahvisti Hämeenlinnan kaupungin avaavan taseen ja avaavan konsernitaseen 1.1.2023 liitteen mukaisina. Talouspalveluille annetaan oikeus teknisten korjausten tekemiseen.

§ 13 Omistajapoliittiset linjaukset, päivitys

Kaupunginvaltuusto

 1. hyväksyi omistajapoliittiset linjaukset liitteen mukaisina. Päivitetyt linjaukset tulevat voimaan 6.2.2024 ja korvaavat aiemmat, valtuuston 3.10.2022 hyväksymät linjaukset.
 2. antoi kaupunginjohtajalle oikeuden tehdä linjauksiin teknisluonteisia muutoksia.

§ 14 Hämeenlinnan kaupungin eettiset toimintaperiaatteet

Kaupunginvaltuusto hyväksyi liitteenä olevat Hämeenlinnan kaupungin eettiset toimintaperiaatteet. Sivun 3 kohta työpaikkakiusaamista muutetaan muotoon kiusaamista.

Toimintaperiaatteet korvaavat 6.4.2021 hyväksytyt eettiset ohjeet.