Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 19.3.2024

§ 29 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Päätösehdotus:
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:
Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 30 Pöytäkirjan tarkastajat

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Irma Taavela ja Antero Niemelä.

§ 31 Käsittelyjärjestys

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää käsitellä asiat esityslistan mukaisessa järjestyksessä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 32 Kaupunkirakennelautakunnan tietoon saatettavat päätökset ja kirjeet

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 33 Jaostojen pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset 2024

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä päätökset tiedoksi ja päättää olla käyttämättä niiden osalta otto-oikeuttaan.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 34 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä asian tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 35  Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristötilan seuranta raportti 2023 ja ympäristön tilan seurantaohjelma 2024  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä selvityksen vuoden 2023 ympäristön tilan seurannasta ja ympäristön tilan seurantaohjelman vuodelle 2024 tiedoksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 36  Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöpalkinto vuonna 2024  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää jatkaa Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöpalkinnon jakamista. Kiertopalkinnon saajalle annetaan myös 1 000 euroa.

Vuonna 2024 ympäristöpalkintoa haetaan seuraavasti:

Ympäristöpalkinto voidaan myöntää Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan alueella toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, joka on esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista. Ehdotuksia vuoden 2024 ympäristöpalkinnon saajaksi voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet 26.4.2024 mennessä Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin.

Ehdotuksen tulee sisältää esitys palkinnon saajaksi perusteluineen sekä ehdotuksen tekijä yhteystietoineen. Ympäristöpalkintoehdotuksia haetaan lehti-ilmoituksella (Hämeenlinnan Kaupunkiuutiset). Hausta tehdään mediatiedote ja siitä laitetaan tietoa kaupungin kotisivuille. Ehdotukset toimitetaan lautakunnan jäsenille sitä mukaa kun niitä saapuu.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 37 Asemakaavan muutos 2611, Lammin Konnarin koulun alue, Mommilantie 21, luonnosvaihe  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaluonnoksen nro 2611 nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 38  Asemakaavanmuutos nro 2612, Rauhankatu 14, ehdotusvaihe 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavan nro 2612 ehdotuksena nähtäville 30 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

Pöytäkirjaan merkittiin, että Irma Taavela ilmoitti olevansa esteellinen (yhteisöjäävi, Hämeenlinna-Vanajan seurakuntaneuvoston varajäsen, hallintolaki 28.1, §5) ja  poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Annemari Kuvaja toimi pöytäkirjan tarkastajana Irma Taavelan sijaisena tämän pykälän ajan.

§ 39 Asemakaavan muutos 2632, Rantatie 2, ehdotusvaihe 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaehdotuksen nro 2632 nähtäville 14 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 40 Asemakaavan muutos nro 2618, Kyläsepäntie 17, Käikälä, ehdotusvaihe  

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää asettaa kaavaehdotuksen nro 2618 nähtäville 14 päivän ajaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 41 Poikkeaminen, rakennuksen purkaminen, Luhtialankatu 6, Sairio, 109-6-10-48  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää poikkeamisen, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät.

Päätös on voimassa kaksi vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Ennen purkamis- ja rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava purku- ja rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Purku- ja rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.

Tämä päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Käsittelymaksua peritään 650 euroa.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 42 Suunnittelutarveratkaisu, 109-577-9-45, Topenontie 269, Renko, uuden omakotitalon rakentaminen  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää suostua hakemukseen ja myöntää suunnittelutarveratkaisun, koska maankäyttö- ja rakennuslain edellytykset täyttyvät.

Päätös on voimassa kaksi (2) vuotta siitä, kun päätös on saanut lainvoiman. Ennen rakennustoimenpiteisiin ryhtymistä on haettava rakennuslupa rakennusvalvontaviranomaiselta. Rakennuslupahakemukseen on liitettävä tämä päätös.

Käsittelymaksua peritään 600 euroa. Hakija kuuli naapurit (7 kpl).
Kaupunki hoiti vesialueen osakkaiden kuulemisen lehtikuulutuksella, 300 euroa / lehti-ilmoitus.Perittävät maksut ovat yhteensä 900 euroa.


Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 43 Vanajanlinnantie – Hahkasenkatu – Rantatie risteysalue, katusuunnitelma

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Vanajanlinnantien – Hahkasenkadun – Rantatien risteysalueen katusuunnitelman.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 44 Hierontien ja pysäköintialueen katusuunnitelma 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Hierontien ja pysäköintialueen katusuunnitelman.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 45 Teollisuustien saneeraus ja uudisosan rakentamisen kilpailutusperiaatteet 

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Teollisuustien saneerauksen ja uudisosan rakentamisen kilpailutusperiaatteet.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 46 Uudisrakennettavat leikkipaikat 2024, Lennin leikkipaikka, toteutussuunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Lennin leikkipaikan toteutussuunnitelman.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 47 Uudisrakennettavat leikkipaikat 2024, Seitsemän veljeksen leikkipaikka, toteutussuunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Seitsemän Veljeksen leikkipaikan toteutussuunnitelman.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 48 Uudisrakennettavat leikkipaikat 2024, Jerpenpuiston leikkipaikka, toteutussuunnitelman hyväksyminen

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Jerpenpuiston leikkipaikan toteutussuunnitelman.
Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 49 Peruskorjattavat leikkipaikat vuonna 2024, Kartanonpuiston leikkipaikka

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää merkitä tiedoksi.

Keskustelun kuluessa kaupunkirakennejohtaja teki seuraavan muutosehdotuksen:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä Kartanonpuiston leikkipaikan peruskorjauksen.

Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi yksimielisesti kaupunkirakennejohtajan muutosehdotoksen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta päätti hyväksyä Kartanonpuiston leikkipaikan peruskorjauksen.


§ 50 Kaupunkirakennelautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. hyväksyä liitteenä olevan toimintavuoden 2023 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen,
 2. esittää toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi ja
 3. oikeuttaa toimialajohtajan tekemään tarvittaessa teknisluonteisia muutoksia ja korjauksia toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 51 Infran investointiohjelman 2025 valmistelu  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää hyväksyä infran alustavan investointiohjelman 2025 valmistelun pohjaksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

§ 52 Vetoomus kaupunkirakennelautakunnalle Käänteenaron koirapuiston siirtämisestä  

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. antaa kuntalaisaloitteeseen oheisen selvityksen
 2. toimittaa vastauksen aloitteen esittäneille
 3. että kuntalaisaloite katsotaan loppuun käsitellyksi.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.  

§ 53 Esteettömyysohjelman 2022-2025 vuosiraportti vuodelta 2023, kaura  

Päätösehdotus:

Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. hyväksyä omalta osaltaan Esteettömyysohjelman 2021-2025 vuosiraportin 2023,
 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle Esteettömyysohjelman 2021-2025 vuosiraportin 2023 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen. 

§ 54 Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportti 2023, Kaura

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. hyväksyä omalta osaltaan Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportin 2023,
 2. esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vuosiraportin 2023 hyväksymistä.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 55 Lausunto rakennuslupaa koskevasta valituksesta, Hauho, Luijasentaival

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää antaa liitteen mukaisen lausunnon.


Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 56 Oikaisuvaatimus, osoitepäätös Honkiniementie, Majalahti

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta päättää

 1. hylätä oikaisuvaatimuksen ja
 2. että kiinteistön 109-425-8-6 osoite on Honkiniementie 33.

Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 57 Hankintaoikaisuvaatimus koskien Hämeenlinnan sisäisten joukkoliikennevuorojen kohteita 12 ja 13

Päätösehdotus:
Kaupunkirakennelautakunta hylkää hankintaoikaisuvaatimuksen esitysosassa mainituin perustein.


Päätös: Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen.

§ 58 Uhkasakon tuomitseminen, Salassapidettävä

(JulkL 621/1999 § 24)


§ 59 Informaatio ajankohtaisista kaupunkirakenteeseen liittyvistä asioista