Haku aamu- ja iltapäivätoimintaan auki

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan ensisijaisesti sähköisesti Wilmassa kohdassa ”Hakemukset ja päätökset”. Wilman mobiilisovelluksella ei hakemuksen täyttö onnistu, vaan se tulee tehdä tietokoneella.

Hakemus lukuvuodelle 2024-2025 aukeaa 15.3.2024 ja päättyy 22.5.2024.
Toimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen luokan oppilaat sekä erityisopetukseen otetut oppilaat. Haku koskee myös oppilaita, jotka ovat tänä lukuvuonna olleet toiminnassa mukana ja haluavat jatkaa ensi lukuvuonna.

Toimintaryhmät muodostetaan lukuvuosittain määräaikaan mennessä saapuneiden hakemusten pohjalta. Toimintaan ottamisesta annetaan päätöstiedote viimeistään 14.6.2024 Wilman päätösten kautta. Mikäli hakulomakkeessa ei ole hyväksytty tiedoksiantoa Wilman kautta, toimitetaan se kirjeitse.

Toimintaan on mahdollista hakea myös hakuajan päätyttyä, mutta päätöstiedote ja ohjeet toimintaan ottamisesta annetaan määräajan jälkeen hakeneille vasta myöhemmin. Hakuajan päättymisen jälkeen hakeneiden lasten osalta toiminnan alkaminen voi koulun alkaessa kestää pitempään ja viiveeseen on hyvä varata vähintään 1-2 viikkoa, jotta toiminnan palveluntuottajalla on valmius ottaa lapset mukaan toimintaan ja käynnistää uusia toimintaryhmiä.

Huoltaja voi täyttää paperihakemuksen, mikäli hänellä ei ole mahdollisuutta täyttää sähköistä hakemusta Wilmassa.

Hakemus palautetaan osoitteeseen Hämeenlinnan kaupunki, Opetuspalvelut / APIP, Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna tai sähköpostilla laura.waulu(at)hameenlinna.fi

Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2024-2025 (tulostettava pdf)
Hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan lukuvuodelle 2023-2024 (tulostettava pdf)

Milloin lapsi voi mennä ip-toimintaan hakemuksen täyttämisen jälkeen?

Hakemuksen käsittelyn jälkeen osallistujien hakemustiedot toimitetaan toiminnasta vastaaville palveluntuottajille, jotka ovat yhteydessä huoltajaan ja sopivat aamu- ja iltapäivätoiminnan aloittamisesta tapauskohtaisesti.

Toimintaan osallistuminen on mahdollista vasta palveluntuottajan yhteydenoton jälkeen ja erikseen sovittuna aloituspäivänä. Hakemuksen käsittelyyn ja palveluntuottajan yhteydenottoon on hyvä varata 3-5 arkipäivää. Koulujen alkaessa elokuussa voi aloituksessa olla enemmän viivettä.

Waulu Laura