Hämeenlinnan kaupungin markkinointi ja viestintä yhdistivät voimansa

Kaupunginhallitus päätti 18.12.2023 siirtää kaupunkimarkkinoinnin ja matkailumarkkinoinnin Linnan Kehitykseltä kaupungin viestintäyksikköön. Muutoksen taustalla oli tarve löytää toimintamalli, joka tukee mahdollisimman hyvin kaupungin strategisia tavoitteita, mahdollistaa viestinnän ja markkinoinnin resurssien tehokkaan käytön sekä lisää yhteistyötä, luottamusta ja yhdessä tekemistä kaupunkikonsernissa toimivien organisaatioiden kesken.

Kaupungille siirtyi vahvaa markkinointiosaamista

Helmikuun alusta alkaen markkinoinnista vastaa viestintä- ja markkinointiyksikkö, joka on osa strategia- ja tietojohtamispalveluja. Viestinnän ja markkinoinnin lisäksi yksikkö vastaa Hämeenlinnan kaupunkineuvonnan palveluista Kastellissa.

Muutoksen myötä Linnan Kehitykseltä siirtyi kaupungille kaksi työntekijää, markkinointiasiantuntija Reetta Kaikkonen ja viestintäasiantuntija Tanja Mäki-Kulmala. Molemmilla on useamman vuoden kokemus vastaavista tehtävistä Linnan Kehityksessä, joten he tuovat mukanaan vahvan kaupunki- ja matkailumarkkinoinnin osaamisen. Viestintä- ja markkinointiyksikössä työskentelee jatkossa yhteensä kymmenen viestinnän, markkinoinnin ja asiakaspalvelun asiantuntijaa.

Viestintä- ja markkinointitiimi
Kaisa Paavilainen (vasemmalla), Mia Hällström, Mari Ampuja-Valaja (takana), Reetta Kaikkonen, Miika Kangasniemi ja Tanja Mäki-Kulmala.

Markkinoinnissa varmistetaan jatkuvuus ja kehittäminen

Tämän vuoden markkinointisuunnitelmia on aloitettu tekemään jo heti alkuvuodesta, ja tänä vuonna on tarkoitus lähteä liikkeelle myös brändin kirkastamisella sekä pidemmän tähtäimen markkinointistrategian suunnittelulla. Muutos vaatii kuitenkin aikaa ja tärkeää on, että käytännön markkinointitekoja tehdään kuten tähänkin asti.

”Haluamme uudistaa markkinointia, vahvistaa sisäistä positiivista puhetta ja yhteisöllisyyttä sekä edelleen lisätä kaupungin elinvoimaa viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Samaan aikaan haluamme varmistaa markkinoinnin jatkuvuuden, sillä Linnan Kehitys on tehnyt ansiokasta työtä kaupunkimarkkinoinnin eteen. Erityisesti matkailumarkkinoinnin osalta teemme jatkossakin tiivistä yhteistyötä Linnan Kehityksen kanssa, sillä he vastaavat matkailun kehittämisestä”, kertoo viestintä- ja markkinointipäällikkö Mia Hällström.

Toimiva ja tuloksellinen markkinointi ja viestintä on koko kaupungin ja kaupunkilaisten etu. Otamme mielellämme vastaan palautetta palautekanavan kautta ja meille voit laittaa myös viestiä osoitteeseen viestinta@hameenlinna.fi.

Lisätiedot

Mia Hällström, viestintä- ja markkinointipäällikkö
puh. 040 455 7576
mia.hallstrom@hameenlinna.fi