Kaupunginjohtajan vuotuinen innovaatiopalkinto monilähdepohjaisen tietojohtamisen mallille

Hämeenlinnan kaupunki jakoi kaupunginjohtajan innovaatiopalkinnon rakennusvalvontapäällikkö Timo Lahdelle. Tunnustuksen arvo on 3000 euroa ja se myönnetään vuosittain erittäin merkittävistä uudistuksista, joka kohdistuu kaupungin palvelutuotantoon tai organisaation sisäiseen toimintaan.

Kaupunginjohtajan innovaatiopalkinnon voittaneen kohteen on tuettava strategisia tavoitteita, edistettävä tuloksellisuutta ja oltava tarvittaessa sovellettavissa myös kaupungin ulkopuolella. Kaupunginjohtajan innovaatiopalkinto osoittaa, että Hämeenlinnan kaupunki arvostaa uudistumista ja innovaatiota.

Monilähdepohjainen tietojohtamisen malli kaupunkirakenteessa on kokonaisvaltainen lähestymistapa, jonka avulla maksimoidaan eri tietolähteiden käyttö ja niistä saatava hyöty. Yksittäisten lähteiden käytön ohella mallissa yhdistetään useita tietolähteitä, joista saavutetaan merkittävää synergiaetua.

”Käytännössä sen avulla palveluntuotantoa voidaan kohdentaa paremmin ja tätä kautta palvelutuotannon ennakoitavuus paranee. Ennakoitavuuden kautta saadaan sitten mm. vakiintuneempia ja ennakoitavampia käsittelyaikoja eli asioiden käsittely sujuu luotettavammin ja nopeammin,” kertoo Lahti.

”Rakennusvalvontapäällikkö Timo Lahti on tehnyt hienoa työtä kehittäessään mallin, joka edistää strategiaamme, parantaa palvelujen sujuvuutta asukkaiden kannalta keskeisissä asioissa ja tukee kaupungin toiminnan yleistä tehostamista”, toteaa kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen.

Artikkelin kuvaan on käytetty Bing Copilot tekoälyä.

Parviainen Olli-Poika

Tapaamispyynnöt: hallinnon suunnittelija tiia.suontaus@hameenlinna.fi