Kuinka Hämeenlinna kehittyy vuonna 2024?  

Kaavoituskatsaus sisältää kuvauksen maakuntakaavoituksen tilanteesta, kunnan vireillä olevista yleis- ja asemakaavoista sekä muista maankäytön suunnitelmista, kuten erilaisista kehittämishankkeista. 

Yleiskaavoitus ja -suunnittelu  

Alkuvuodesta 2024 käynnistyy Yleiskaava 2050 -työn osallistumis- ja arviointisuunnitelman laadinta. Lisäksi yleiskaavatyön pohjaksi käynnistetään tarvittavia selvitystöitä. 

Keskustavision uudistaminen aloitettiin vuoden 2021 lopulla keskustan kaupan palveluverkon päivitystyöllä. Vuoden 2023 syksyllä valmistui keskustavisioon liittyvä Hämeenlinnan keskustan liikenneselvitys. Keskustavisio 2040 valmistuu vuoden 2024 aikana.  

Asemakaavoitus 

Asemakaavoituksen osalta katsauksessa kuvataan hankkeet, jotka ovat vahvistuneet edellisen vuoden aikana sekä käynnissä ja käynnistymässä olevat hankkeet. 

Asuntorakentamisen painopiste siirtyy vähitellen lähemmäksi ydinkeskustaa ja Hämeensaarta. Olemassa olevan kaupunkirakenteen tiivistämistä on tehty ruutukaavakeskustassa ja työ jatkuu edelleen.  

Uusien pääasiassa omakotitaloalueiden asemakaavoitustyö jatkuu mm. Mettolassa, Miemalassa sekä Alilaurilassa, jonka kaava pyritään saamaan lainvoimaiseksi kevään 2024 aikana. Uutena asumisen suunnittelukohteena tulee olemaan Poltinahon alue.  

Palvelutoiminnoille syntyy laajenemistilaa mm. Hämeensaaressa. Tulevaisuudessa tilaa vaativan kaupan alue tulee laajenemaan mm. Kirstulaan ja myöhemmin Radanvarteen keskustan itäpuolelle sekä Harvialantien varteen.  

Moreenin suunnitellun eritasoliittymän myötä elinkeinotoiminnan painopiste siirtyy etelämmäksi yhdistyen Janakkalan Rastikankaan elinkeinoalueen kanssa. More-alueen kasvu jatkuu tuotanto-, logistiikka- ja pienyritysrakentamisessa. Elinkeinoalueista asemakaavoitusta edistetään Kiltin alueella ja hankelähtöisesti muilla alueilla.  

Vuoden 2024 kaavoituskatsauksen vireille tulevien kohteiden hyväksyminen on samalla kaavoituspäätös katsauksessa olevien kohteiden osalta.

Vuoden 2024 kaavoituskatsaus hyväksyttiin kaupunkirakennelautakunnan kokouksessa 13.12.2023.

Lue kaavoituskatsaus kokonaisuudessaan ja tutustu kohteisiin osoitteessa: www.hameenlinna.fi/kaavoitus  

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran Arjessa mukana-asukaslehdessä 1/2024