Lammin koulukeskuksen toteuttajaksi valittiin Rakennusliike Lapti Oy – rakentaminen alkaa ensi kesänä

Lammille rakennetaan tulevina vuosina alakoulun, yläkoulun ja lukion yhdistävä koulukeskus, joka tulee tarjoamaan myös uuden tapahtuma- ja kokoontumispaikan alueen asukkaille. Koulukeskuksen rakentaminen alkaa kesällä 2024, ja se valmistuu kesällä 2026.

Koulukeskuksen rakentaminen ja suunnittelu toteutetaan KVR-urakkana

Hanke toteutetaan KVR (kokonaisvastuurakentamisen) -urakkana, joka sisältää varsinaisen rakentamisen lisäksi myös kokonaisuuden suunnittelua sekä innovatiivisten ratkaisujen hakemista tilaajan ja rakentajan välisenä yhteistyönä, joten oli perusteltua toteuttaa hankinta kilpailullisella neuvottelumenettelyllä.

Ennen lopullisen tarjouspyynnön julkaisua Hämeenlinnan kaupunki neuvotteli viiden soveltuvuusvaatimukset täyttävän rakennusliikkeen kanssa, joista yksi vetäytyi hankintamenettelystä neuvottelujen aikana. Neuvotteluvaiheen jälkeen lopullinen tarjouspyyntö lähetettiin neljälle neuvottelukierrokselle osallistuneelle rakennusliikkeelle, joista kaikki neljä vastasivat tarjouspyyntöön. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen teki Rakennusliike Lapti Oy, joka voitti urakan erityisesti parhailla laatupisteillä. Koulukeskuksen urakkahinta on 14,45 miljoonaa euroa.

Lapti ja Hämeenlinnan kaupunki ovat allekirjoittaneet urakkasopimuksen, minkä myötä koulukeskuksen toteuttaminen käynnistyy suunnitteluvaiheella.

Kilpailullinen neuvottelumenettely soveltuu erittäin hyvin tällaisten haastavien rakennusurakkakokonaisuuksien hankintaan, koska siinä päästään jo ennen varsinaisen tarjouspyynnön lähettämistä keskustelemaan mahdollisten tarjoajien kanssa keinoista, joilla saavutetaan hankkeelle asetetut tavoitteet ja joilla vastataan tarpeeseen mahdollisimman hyvin. Käyttäjien toiminnalliset tarpeet ovat usein kompleksisia ja vaikeita sanoittaa tyhjentävästi paperille. Neuvottelujen avulla saadaan paljon vuoropuhelua käyttäjän, suunnittelijoiden ja rakentajien välille, jolloin tarpeita voidaan paremmin selittää ja avata suunnittelua varten. Vs. talonrakennuttamispäällikkö Antti Mustajärvi toteaa.

Koulukeskuksesta rakentuu muunneltava oppimisympäristö 500 oppilaalle

Hankkeen myötä Lammin lukion ja Hakkalan yläkoulun yhteyteen uuteen koulukeskukseen sijoittuvat myös alakoulun vuosiluokat 1–6. Koulukeskuksesta suunnitellaan ja toteutetaan muunneltava oppimisympäristö 500 alakoulun, yläkoulun ja lukion oppilaalle. Keskuksesta muodostuu lisäksi koko Lammin pitäjälle tärkeä tapahtuma- ja kokoontumispaikka.

Havainnekuva Lammille rakennettavasta koulukeskuksesta

Lammin koulukeskuksen hankkeeseen kuuluu uudisrakennus sekä Hakkalan koulun keittiön perusparannus ja muutokset rakennuksen yhdistämiseksi toiminnallisesti tulevaan yhteiskouluun. Uudisrakennukseen tulee tilat alakoululaisille sekä yhteiseen käyttöön taito- ja taideaineiden sekä kotitalouden ja musiikin tilat. Uudisrakennuksen laajuus on noin 4 400 brm2.

Pasaapeli-koulurakennus säilytetään uudisrakentamisen ajan, mutta puretaan lopuksi uutta piha-aluetta varten. Tontilta on jo aiemmin purettu kunnantalo ja asuntola.

Suunnittelumme keskiössä on ollut muodostaa nykyiset ja uudet oppilaat ja koulurakennukset yhdistävä, yhteisöllinen ja toimiva yhtenäiskoulu sekä tapahtuma- ja kokoontumispaikka koko pitäjälle. Koulun toiminnassa vahvasti näkyvät musiikki ja kestävä kehitys heijastuvat myös tilaratkaisuihin. Koulukeskus tulee palvelemaan laadukkaasti, monikäyttöisesti, muuntojoustavasti ja energiaviisaasti koko elinkaarensa ajan. Koulukeskuksen jatkosuunnittelussa tullaan osallistamaan myös tulevia käyttäjiä, jotta varmistetaan tilojen ja teknisten ratkaisujen vastaavan kouluyhteisön tarpeisiin, kertoo Laptin Pirkanmaan aluejohtaja Tuomo Turkkinen.

Yhteisöllisyys keskiössä

Tulevan kokonaisuuden keskiöön muodostuu uuden ja vanhan puolen yhdistävä sydänalue, jossa sijaitsevat uusien tilojen pääaula ja näyttämö opinportaineen sekä nykyisten tilojen ruokala ja kirjasto nuorisotilatoimintoineen. Monipuolinen alue luo puitteet yhteisöllisille tapahtumille sekä koulupäivän aikana että vapaa-ajalla.

Henkilökunnan tulevat, uudet toimisto- ja taukotilat sijaitsevat myös uudella sydänalueella, mikä edesauttaa vuorovaikutusta oppilaiden ja opettajien välillä.

Laajan piha-alueen tulevat toiminnot tullaan suunnittelemaan yhdessä tilaajan ja tulevien käyttäjien kanssa. Piha tulee toimimaan myös alueen lähiliikunta- ja tapahtumapaikkana.
Lammin koulukeskuksen suunnittelun tavoitteena on luoda Lammin pitäjän yksilölliset tarpeet täyttävät, erinomaiset puitteet myös koko kylän tapahtumien järjestämiseen, kuten Pellavamarkkinoiden, festivaalien ja musikaalien.

Ympäristövastuullinen kokonaisuus

Uudet tilat tullaan rakentamaan neljän tähden RTS-ympäristöluokituskriteerien mukaisesti, mikä varmistaa koulurakennukseen muun muassa energiatehokkuuden, kosteudenhallinnan, sisäilman sekä ylläpidon kannalta kestävät ratkaisut.

Uudisrakennus on energiatehokas, ja siinä tähdätään erittäin alhaiseen E-lukuun. Lisäksi uudisosassa käytetään uusiutuvia energialähteitä: rakennuksen lämmittämisessä hyödynnetään maalämpöä ja sen katto varustetaan laajalla aurinkopaneelijärjestelmällä.

Lapti on tuttu koulurakentaja Hämeenlinnassa. Tällä hetkellä Lapti toteuttaa Hämeenlinnan yhteiskoulun uudisrakennusta ja liikuntahallia. Lapti on suunnitellut ja rakentanut myös Kaurialan koulun, joka valmistui loppuvuonna 2022.

Lisätiedot:

Antti Mustajärvi, vs. talonrakennuttamispäällikkö, Hämeenlinnan kaupunki, 050 574 5230, antti.mustajarvi@hameenlinna.fi

Tuomo Turkkinen, aluejohtaja, Rakennusliike Lapti Oy, 040 717 7576, tuomo.turkkinen@lapti.fi