Linjoja 2, 2U ja 4 liikennöi Pekolan Liikenne Oy

Bus Travel Oy Reissu Ruoti on siirtänyt Hämeenlinnan paikallisliikenteen liikennöintisopimuksensa liiketoimintakaupalla Pekolan Liikenne Oy:lle. Liiketoimintakauppaan sisältyvät linjat 2, 2U ja 4.  

Liikennöitsijänvaihdos tapahtui sopimuksen mukaan 10.2.2024 alkaen ja kaupunkirakennejohtaja hyväksyi sopimuksen siirron viranhaltijapäätöksellä 20.2.2024.

Linjojen liikennöinti jatkuu normaalisti keskeytyksettä, eikä liikennöitsijän vaihtuminen vaikuta asiakkaisiin.