Oma Häme ja Hämeenlinnan kaupunki selvittävät vaihtoehtoja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen

Palveluverkkosuunnitelmaan liittyvä selvitystyö keskittyy sosiaali- ja terveyspalveluille sopiviin kiinteistöihin kantakaupungissa.

Oma Häme ja Hämeenlinnan kaupunki ovat aloittaneet keskustelut uusista kiinteistöjärjestelyistä osana hyvinvointialueen palveluverkkosuunnitelmaa. Tavoitteena on löytää parhaimmat ratkaisut, joilla vastataan Hämeenlinnan kantakaupungin väestön sosiaali- ja terveyspalveluiden tarpeeseen.

Selvitystyö on käynnistynyt Hämeenlinnan kaupungin ehdotusten pohjalta. Selvitys keskittyy lähinnä Hämeenlinnan kantakaupungin kiinteistöihin ja sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Alustavaan ehdotukseen liittyy merkittäviä taloudellisia epävarmuustekijöitä, joiden selvittäminen yhteistyössä on välttämätöntä sekä hyvinvointialueen että kaupungin näkökulmasta.

Hyvinvointialuejohtaja Olli Naukkarinen kiittää Hämeenlinnan kaupunkia aktiivisuudesta.

”Hyvinvointialueen on välttämätöntä tehdä palveluverkkoon muutoksia ja tavoitteena on suunnitella palveluiden järjestämistavat mahdollisimman tehokkaasti ja asiakaslähtöisesti. Olemme kiitollisia Hämeenlinnan kaupungin omistamiin kiinteistöihin liittyvistä ehdotuksista. Tuemme parhaiden ratkaisujen löytämistä ja käynnistimme selvitystyön välittömästi,” sanoo Naukkarinen.

Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen kiittelee hyvinvointialuetta hyvästä vuorovaikutuksesta ja korostaa yhteistyön merkitystä parhaiden ratkaisujen löytämisessä.

”On yhteinen etu hakea ratkaisuja, jotka turvaisivat osaltaan molempien osapuolten taloudellista kantokykyä ja asukkaiden palveluita. Tämän vuoksi olemme vielä palveluverkkoesityksen julkaisun jälkeen lähestyneet hyvinvointialuetta ajatuksilla selvittää kantakaupungin sote- ja pelastuskiinteistöihin liittyviä keskinäisiä vaihtoja. Mikäli esitykset osoittautuvat jatkoselvityksissä toteuttamiskelpoisiksi, hyvinvointialue voisi säilyttää ja kehittää toimintaansa jatkossa paremmin omissa tiloissaan. Kaupunki puolestaan saisi turvattua asukkaiden palveluja mm. keskusterveysasemalla ja voisi kehittää kantakaupunkia hallitusti. Valtion hyvinvointialueille asettamasta tiukasta aikataulusta johtuen työ etenisi seuraavaksi aiesopimuksen kautta jatkoselvityksiin, joissa ratkaistaan kokonaisuuden tarkemmat toteuttamisedellytykset,” kaupunginjohtaja Parviainen toteaa.

Hyvinvointialueen ja kaupungin virkajohdot tekevät selvitystyötä tiiviissä yhteistyössä. Tulokset esitellään Kanta-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitukselle 18.3.2024.

Oma Häme selvittää parhaillaan kiinteistö- ja vuokra-asioita myös muiden Kanta-Hämeen kuntien kanssa.

Aluevaltuusto päättää 9.4.2024 sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenteisiin, palvelumuotoihin ja toimipisteisiin tehtävistä muutoksista.