Peruskoulujen Erätauko-keskustelukiertue alkaa pääkirjastolta 1.2.

Hämeenlinnan peruskouluissa järjestetään tulevaisuuden osaamista käsittelevät Erätauko-keskustelut keväällä 2024. Keskusteluiden tarkoituksena on puhua siitä, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan hyvän tulevaisuuden mahdollistamiseksi.

Keskustelut järjestetään jokaisessa yhtenäisessä peruskoulussa ja yläkoulussa. Keskusteluihin osallistuu nuoria, koulun henkilöstöä ja aikuisia, joille tulevaisuuden osaaminen on tärkeää. Osa kouluista järjestää suljettuja luottamuksellisia keskusteluita, ja osa koko koulun avoimia tapahtumia.

Erätaukokeskusteluiden anti kootaan yhteiseksi viestiksi siitä, millaista osaamista Hämeenlinnassa haluamme vahvistaa kehittäessämme tulevaisuuden meiltä edellyttämää osaamista.

Keskustelukiertueen ensimmäinen julkinen keskustelu pidetään Hämeenlinnan pääkirjastossa Larin-Kyöstin torilla (Lukiokatu 2) 1.2. klo 14.30-16.

Kaupunki haluaa edistää positiivista puhetta ja kuuntelemisen taitoa

Hämeenlinnan kaupunki ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta haluavat edistää positiivisen puheen ja kuuntelemisen taidon lisäämistä suomalaisessa yhteiskunnassa, ja ovat haastaneet hämeenlinnalaisia yhteisöjä mukaan ideoimaan, kuinka Hämeenlinnassa voidaan opetella keskustelemaan rakentavasti.

Keskusteluissa käytetään Erätauko-menetelmää, jossa pyritään ymmärtämään asioita, ilmiöitä ja ihmisiä. Kaupunki ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunta kouluttavat Erätauko-ohjaajia ja ovat sitoutuneet käyttämään menetelmää sisäisesti.

Tulevat koulutukset

Ilmoittaudu mukaan Erätauko-ohjaaja koulutuksiin

  • Kevään 2024 koulutus
    • 1. osa 18.3.2024 klo 16.30-20.30 ja 2. osa 8.4.2024 klo 16.30-20.30

Tervetuloa mukaan kuuntelemaan!

Tulevaisuuden osaaminen -kiertueen mainoskuva, jossa ihmishahmoja ja tekstiä.