Raatihuoneenkadun virastotalojen toimijoilla eripituisia vuokrasopimuksia

Raatihuoneenkadun virastotalojen asemakaavan muutos koskee kiinteistöjä 109-4-7-22 ja 109-4-7-2023, osoitteessa Raatihuoneenkatu 9-11, Hämeenlinna. Kaava-aluetta voidaan laajentaa kaavaprosessin aikana, jos hankkeen suunnitelmat sitä edellyttävät.

Yhteensä asemakaavamuutos koskee neljää rakennusta, jotka on esitetty kuvassa valmistumisvuosiensa mukaan kirjaimin A – D, 1980 luvulla valmistunut B2 -osan paikka on merkitty kuvaan sulkuihin.

Raatihuoneenkatu 9 - 11 rakennukset, havainnekuva

Kuvassa esitetyillä A, B ja D rakennuksilla on oma lämmitys ja ilmanvaihtojärjestelmä ja C rakennuksella omansa. A, B ja D rakennuksen toimijoilla on vuokrasopimukset tämän vuoden loppuun asti, mutta erillisessä C-rakennuksessa vuokrasopimuksen kestoa ei ole rajattu.

C-osassa toimivalla ravintolalla on toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus

C-osassa toimiva ravintola Popino voi toimia rakennuksessa ainakin niin kauan, kun asemakaavan muutos on valmis ja hyväksytty. Saattaa myös olla, ettei rakennuksen käyttötarkoitus muutu asemakaavan muutoksen myötä, vaan toiminnot pysyvät ennallaan. Asemakaavan muutostyössä on tarkoitus tutkia vanhojen virastotalojen suojelutarpeet, purkamisen mahdollisuudet ja selvittää käyttötarkoituksen muutosten sekä täydennysrakentamisen mahdollisuudet. Kaavaprosessin ollessa vielä hyvin alkuvaiheessa on vaikea ennustaa sen lopputulosta.

Luonnosvaihetta varten on valmistunut juuri rakennushistoriallinen selvitys. Olennaista kaavoituksen kannalta olisi tutkia viitesuunnitelman kautta, mitä tonteille olisi järkevää kaavassa osoittaa. Tavoitteena on aloittaa viitesuunnitelman laatiminen rakennusten tonteille ja samalla viedä asemakaavamuutoksen luonnosvaihetta eteenpäin.

Lisätietoa kaavoituksesta löydät sivulta vireillä olevat kaavat.

Lisätiedot

Mettälä Jari