Ruununmyllyn kivikoulun peruskorjaushanke on edennyt harjakorkeuteen

Peruskorjaus on edennyt harjakorkeuteen ja harjannostajaisia vietettiin torstaina 7.3.2024. Harjannostajaiset ovat perinteisesti olleet työntekijöille järjestettävä juhla, mutta nykyään tilaajan järjestämään juhlaan kutsutaan kaikki hankkeeseen osallistuvat tahot, myös tulevat rakennuksen käyttäjät. Ruununmyllyn koululaiset pääsivätkin tutustumaan tulevaan kouluunsa työmaakierroksella jo torstaina aamulla.

Hankkeen sisältö

Ruununmyllyn kivikoulun peruskorjaus ja pihan saneeraus -hanke sisältää vanhan kivikoulun purkamisen ja uuden kivikoulun laajennusosan peruskorjauksen sekä pihan saneerauksen. Hanke alkoi -50 luvulla rakennetun kivikoulun purkamisella, minkä jälkeen aloitettiin vuonna 1992 valmistuneen kivikoulun lisäosan peruskorjaus. Lisäosa peruskorjataan täysin ja jäljelle jää vain vanha runko, kun kaikki muu talotekniikkaa myöten rakennetaan uudelleen. Peruskorjattava osuus on laajuudeltaan yhteensä 1750 k-m2.

Ruununmyllyn koulu on vuosien saatossa laajentunut useaan rakennukseen

Ruununmyllyn vanha puukoulu rakennettiin vanhaan Vanajan kuntaan 1900 luvun alussa. Se on peruskorjattu jo aiemmin ja toimii edelleen koulukäytössä.

Nyt pois purettu vanha kivikoulu rakennettiin myös vielä Vanajan kunnan aikana, kansalaiskouluksi 1950 luvulla. Viimeiset vuotensa vanha kivikoulu oli pois käytöstä sisäilmaongelmien vuoksi, kunnes tehtiin päätös vanhan kivikoulun purkamisesta ja laajennusosan peruskorjauksesta.

Ensimmäistä kertaa hanketta valmisteltiin vuonna 2020, mutta silloinen maailmantilanne nosti rakennuskustannukset ennakoitua korkeammaksi ja hankkeen kilpailutus päätettiin keskeyttää.

Hankkeen suunnittelu aloitettiin uudestaan vuonna 2022 ja kilpailutus tehtiin vuonna 2023. Kohde kilpailutettiin julkisena hankintana ja urakkamuodoksi valittiin kokonaisurakka, jossa tilaaja vastaa hankkeen suunnittelusta ja pääurakoitsija toteutuksesta. Pääurakoitsijana hankkeessa on Rakennus Oy Antti J. Ahola ja pää- sekä arkkitehtisuunnittelijana on RCO Oy arkkitehtitoimisto. Koko hankkeen tavoitebudjetti on 8,5M€.

Peruskorjattu koulu kestää vuosikymmeniä

Ruununmyllyn koulussa opiskelee yli 300 oppilasta vuosiluokilla 1-6 ja opetushenkilöstöä on lähemmäs 30. Lisäksi koulun pihapiirissä ovat myös eskari ja neuvola.

Laajennusosan peruskorjaus toteutetaan hyvää rakentamistapaa noudattaen niin, että Ruununmyllyllä on terveellistä ja turvallista käydä koulua vielä vuosikymmeniä. Suunnittelussa ja rakentamisessa huomioidaan rakennuksen huollettavuus ja elinkaarikustannukset, esim. sijoittamalla aurinkopaneelit peruskorjattavan rakennuksen katolle.

Piha saneerataan koko alueen lähiliikuntapaikaksi

Pihan saneeraus alkaa talven väistyttyä huhtikuun puolessa välissä. Saneerauksen alkaessa joudutaan koululaisten käytössä olevaa piha-aluetta rajaamaan pois käytöstä. Hetkellinen ahtaus kuitenkin palkitaan elokuussa, kun uusi piha saadaan suurilta osin käyttöön.

Pihan saneerauksen yhteydessä jo olemassa olevat ministadion ja talvisin luistelukäyttöön jäädytettävä pelikenttä uusitaan. Alueelle istutetaan puulajipuisto ja pihaan asennetaan uusia leikki- ja kuntoiluvälineitä, kuten pomppumatto ja streetworkout -välineet. Lisäksi pihaan tulee muun muassa pituushyppypaikka ja juoksurata. Koulupäivien ulkopuolella piha ja sen välineet ovat alueen asukkaiden vapaassa käytössä. Pihan on suunnitellut kaupungin oma viheraluesuunnittelija Maarit Eskola.

Tutustu pihasuunnitelmaan (pdf).

Lue lisää hankkeesta sivulta Ruununmyllyn kivikoulun peruskorjaus ja pihan saneeraus.

Lisätiedot: