Saitko kirjeen vesihuoltoverkostoon liittymisestä?

HS-Vesi ja Hämeenlinnan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen lähestyvät kirjeitse niitä vesihuoltoverkoston toiminta-alueella olevia kiinteistöjä Hämeenlinnassa ja Hattulassa, jotka eivät ole liittyneet vesihuoltoverkostoon.

Tiedotus aloitettiin kesäkuussa 2023 ja se jatkuu alueittain keväällä 2024. Helmikuussa 2024 kirjeitä postitetaan Hauhon asemakaava alueen ulkopuolisille kiinteistöille, jotka sijaitsevat vesijohdon tai jätevesiviemärin toiminta-alueella.

Vesijohtoverkostoon liittymismaksu nousee vuoden 2026 alussa

Tiedotus vesihuoltoverkostoon liittämisvelvollisuudesta aloitettiin, koska Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n hallitus on päättänyt, että asemakaava-alueen ja sen lievealueen ulkopuolella sijaitsevien kiinteistöjen liittymismaksua korotetaan 1,5-kertaiseksi vuoden 2026 alusta lähtien. Kiinteistöt voivat liittyä verkostoon nykyisillä hinnoilla vuoden 2025 loppuun mennessä.

Liittämisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta

Vesihuoltolain (119/2001) mukaisesti vahvistetulla vesihuollon toiminta-alueella sijaitsevalla kiinteistöllä on velvollisuus liittyä alueella olevaan vesihuoltoverkostoon. Liittymisvelvollisuus voi koskea vesijohtoa, jätevesiviemäriä tai molempia. Toiminta-alueet vahvistaa kunta vesihuoltolaitoksen esityksen pohjalta. Liittämisvelvollisuudesta voi hakea vapautusta kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta. Vapautus liittämisvelvollisuudesta myönnetään, jos vesihuoltolain 11 §:n mukaiset edellytykset täyttyvät.

Taajaman ulkopuolella olevia kiinteistöjä ei tarvitse liittää vesihuoltoverkostoon, jos kiinteistön vesihuoltolaitteistot on rakennettu ennen toiminta-alueen hyväksymistä ja kiinteistöllä on riittävästi laatuvaatimusten mukaista talousvettä (liittäminen vesijohtoon) ja kiinteistön jätevesien käsittely täyttää lainsäädännön vaatimukset (liittäminen jätevesiviemäriin). Lievennyksen edellytysten täyttymisestä ilmoitetaan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle sähköisellä lomakkeella.

Tarkista onko kiinteistösi vesihuollon toiminta-alueella

Vesihuollon toiminta-alueet ja taajamarajaukset ovat nähtävillä Hämeenlinnan kaupungin karttapalvelussa. Lisätietoa aiheesta löydät sivulta ”vesihuolto” ja HS-Veden verkkosivuilta, sivulta ”Liittymisvelvollisuus ja esitietolomake”.

Lisätiedot: