Tonttivuokrat jatkavat nousua

Inflaation ja elinkustannusindeksin nousu johtaa tonttivuokrien korotuksiin 6,2 prosentilla Hämeenlinnan kaupungin vuokratonteilla.

Tontinvuokrasopimuksissa tonttivuokrat on useimmiten sidottu elinkustannusindeksiin, ja sopimuksen mukaan vuokrat tarkistetaan vuosittain. Viime vuonna korotus oli 7,1 prosenttia ja tänä vuonna korotus on hieman maltillisempi.

Valtaosa muista maanvuokrista on sidottu elinkustannusindeksiin ja vuokrankorotus koskee myös niitä.
Vuokralaisille lähetetään vuoden 2024 laskut touko-kesäkuun vaihteessa ja vuokrat erääntyvät maksettavaksi 30.6.2024 mennessä.

Vuokraan on edellisten vuosien tapaan mahdollista hakea korollista maksuaikaa kaksi kuukautta. Mikäli vuokra on 5000 euroa tai suurempi, korollista maksuaikaa on mahdollista hakea neljä kuukautta.

Maksuaikojen hakemisesta ja hakuajoista tiedotetaan myöhemmin keväällä ennen kuin laskut lähtevät vuokralaisille.

Lisätietoja: tonttipalvelut@hameenlinna.fi