Uusi järjestelmä mahdollistaa kiinteistöjen sisäilman laadun ja energiatehokkuuden varmistamisen

Kiinteistöjen sisäilman laatu ja energiatehokkuus ovat tärkeitä asioita, jotka vaikuttavat ihmisten terveyteen ja viihtyvyyteen sekä tukevat hiilineutraalin Hämeenlinnan tavoitetta.

Näiden asioiden varmistamiseksi Hämeenlinnan kaupunki on ottanut käyttöön uuden järjestelmän, joka mahdollistaa kiinteistöjen sisäilman olosuhteiden ja rakennusten painesuhteiden reaaliaikaisen seurannan sekä taloteknisten järjestelmien säädön.

Järjestelmä hyödyntää rakennusautomaatiosta ja erillisistä langattomista IoT-sensoreista saatavaa mittaustietoa. Sisäilmasta saadaan mittaustietoa muun muassa lämpötilasta, suhteellisesta kosteudesta ja hiilidioksidipitoisuudesta ja seurannan avulla nähdään, millä tasolla sisäilmasto on.

Järjestelmä tuottaa tietoa talotekniikasta

Järjestelmästä saadaan myös tietoa taloteknisten järjestelmien, kuten ilmanvaihdon ja lämmityksen, toiminnasta. Esimerkiksi aikaohjelmien toiminta, vikatilanteiden analysointi ja toiminnanvarmistus ovat tärkeitä seikkoja, jotka vaikuttavat kiinteistöjen toimivuuteen ja energiankulutukseen.

Järjestelmästä saatavan tiedon avulla voidaan myös säätää taloteknisiä järjestelmiä olosuhteisiin ja painesuhteisiin perustuen, jolloin voidaan optimoida niiden toimintaa siten, että saadaan energiansäästöä sisäilman laatua heikentämättä.

Järjestelmää hyödynnetään myös käytöstä pois olevien rakennusten seurantaan, jolloin varmistetaan, että olosuhteet pysyvät sellaisina, ettei rakennusten kunto heikkene.

Käyttöön tammikuussa 2024

Järjestelmä on otettu käyttöön tammikuussa 2024. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan on liitetty seitsemän kohdetta, joissa on sekä seuranta että ohjauspalvelu. Lisäksi pelkän seurannan piirissä on kuusi kohdetta. Mitattavat olosuhteet ja mittausten määrä vaihtelevat kohdekohtaisesti ja mittausten määrää voidaan räätälöidä seurannan edetessä, mikäli muutostarpeita havaitaan.

Tavoitteena on liittää järjestelmän piiriin kaikki merkittävimmät kaupungin omistamat ja hallinnassa olevat kiinteistöt.

Uusi järjestelmä on hieno esimerkki siitä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää kiinteistöjen ylläpidossa ja kehittämisessä. Se on myös osa kaupungin pyrkimystä olla edelläkävijä kestävän kehityksen saralla. Järjestelmän avulla saamme jatkossa parempaa sisäilmaa, viihtyisämpiä tiloja ja pienempää hiilijalanjälkeä.