Hämeenlinnan kaupunginmuseon Keskiaika-luentosarja: Tautinen keskiaika – lepraa, ruttoa ja lopulta kuppaakin

Hämeenlinnan kaupunginmuseon suosittu Keskiaika-luentosarja jatkuu Hämeenlinnan Raatihuoneella 10.4.2024 klo 17.30. Luentosarjan neljännellä luennolla arkeologi ja kulttuurihistorioitsija Liisa Seppänen kertoo taudeista keskiajalla – miksi ja miten taudit levisivät ja minkälaisia vaikutuksia niillä oli ihmisten ajatteluun, uskomuksiin ja yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Erilaiset tartuntataudit ja sairaudet ovat koetelleet ihmisiä monin tavoin kautta koko ihmiskunnan historian. Euroopassa keskiajalla tapahtunut kaupungistuminen, laaja-alaisempi liikkuminen ja vilkastunut kaupankäynti edistivät myös tautien leviämistä niin eri alueiden välillä kuin tiiviimmin asutettujen yhteisöjen sisällä. Tässä esitelmässä tutustutaan kolmeen merkittävään keskiajalla esiintyneeseen kulkutautiin, ruttoon, lepraan ja kuppaan. Esitelmässä tarkastellaan etenkin, miten sairastuneisiin keskiajalla suhtauduttiin ja miten kulkutaudit vaikuttivat ihmisten ajatteluun, uskomuksiin, toimintaan ja yhteiskunnallisiin muutoksiin. Lisäksi tuodaan esille, millaisilla menetelmillä näistä tunnetuista taudeista ja niiden vaikutuksista on saatu ja voidaan saada vielä uutta tietoa.

Liisa Seppänen on arkeologi ja kulttuurihistorioitsija, joka on työskennellyt tutkijana eri yliopistoissa ja museoissa. Hän on työskennellyt myös Hämeenlinnan kaupunginmuseossa kulttuuriympäristöasiantuntijan tehtävässä, josta hän siirtyi vuoden alussa Aalto-yliopistoon jatkamaan tutkimustyötään keskiaikaisten kirkkojen parissa. Tutkimuksissaan Liisa on perehtynyt etenkin keskiaikaan ja uuden ajan alkuun, mutta myös modernin ajan historiaan ja kulttuuriperintöön, kulttuuriympäristöihin ja kaupunkikehitykseen liittyviin kysymyksiin. Kulkutautien historiasta hän kiinnostui koronapandemian alussa ja järjesti useina vuosina aiheesta valtakunnallisia verkkokursseja eri yliopistojen opiskelijoille yhteistyössä muiden alan tutkijoiden kanssa.

Liput (10 / 7 / 0 €) luennolle voi ostaa ennakkoon Museo Skogsterista. Paikan päältä Raatihuoneelta lipun voi ostaa ainoastaan Museokortilla tai käteisellä. Pääsylipun hintaan sisältyy museovierailu Museo Skogsteriin.

Luento Liisa Seppänen Tautinen keskiaika – lepraa, ruttoa ja lopulta kuppaakin
10.4.2024 klo 17.30
Hämeenlinnan Raatihuoneella, Raatihuoneenkatu 15, Hämeenlinna
Liput 10 / 7 / 0 € ennakkoon Museo Skogsterista, paikan päältä ainoastaan Museokortilla tai käteisellä

Hämeenlinnan kaupunginmuseon verkkosivut