Hämeenlinnan kaupunki hakee ehdotuksia ympäristöpalkinnon saajaksi

Hämeenlinnan kaupungin kaupunkirakennelautakunta hakee ehdotuksia vuoden 2024 Hämeenlinnan kaupungin ja Hattulan kunnan ympäristöpalkinnon saajaksi. Ympäristöpalkinto on myönnetty vuodesta 2002 lähtien. Ympäristöpalkinto voidaan antaa Hämeenlinnan kaupungissa tai Hattulan kunnassa toimivalle yksittäiselle ihmiselle, yhteisölle tai yritykselle, joka on esimerkillisellä toiminnallaan edistänyt kestävän kehityksen toteutumista.

Kaupunkirakennelautakunta pitää tärkeänä kestävää kehitystä edistävien hankkeiden ja aktiivisten toimijoiden esille tuomista. Ympäristöpalkinnon jakamisella on voitu lisätä kuntalaisten ympäristötietoisuutta ja edistää ympäristön huomioon ottavaa yritystoimintaa.

Ympäristöpalkinto ja ehdotuksen lähettäminen

Ympäristöpalkinto on valokuvataiteilija Marjukka Vainion työ, Lilja Rubus, joka annetaan vuodeksi kiertopalkintona palkitun käyttöön. Kiertopalkinnon lisäksi palkintona on 1 000 euroa.
Ympäristöpalkintoehdotuksen tulee sisältää esitys palkinnon saajaksi perusteluineen sekä ehdotuksen tekijä yhteystietoineen. Ehdotuksia voivat tehdä kaikki asiasta kiinnostuneet 26.4.2024 saakka Hämeenlinnan kaupungin viranomaispalveluihin osoitteeseen Wetterhoffinkatu 2, 13100 Hämeenlinna tai sähköpostitse kaupunkirakenne@hameenlinna.fi.

Vuonna 2023 ympäristöpalkinnon sai Hauhon Wanha Raitti ry

Hauhon Wanha Raitti ry on pitkään ylläpitänyt Hauhon vanhan raitin maisemaa sekä hoitanut erityislaatuista rakennettua kulttuuriympäristöä. Yhdistyksen avulla on luotu yhteisöllinen tapa toteuttaa hankkeita ja talkoita alueen ominaispiirteiden säilyttämiseksi ja kehittämiseksi. Ympäristönhoitotyötä yhdistys on tehnyt myös tekemällä vesikasvillisuuden niittoja.

Lue lisää ympäristöpalkinnosta sivulta ympäristö.

Lisätiedot: