Hämeenlinnan kaupunki käynnistää luonnon monimuotoisuusohjelman LUMOn laatimisen

LUMO-ohjelma sisältää pitkän aikavälin tavoitteet ja toimenpiteet kaupungin luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi. Ohjelma vahvistaa ja turvaa Hämeenlinnan luontoarvoja sekä kehittää kaupungin sisäisiä toimintatapoja ekologisesti kestävimmiksi.

Työ on tärkeää luontokadon ehkäisemisen sekä paikallisen ilmastonmuutokseen varautumisen kannalta. LUMO-ohjelma pohjaa kaupunginstrategiaan, tukien resurssiviisasta ja kestävää kaupungin kehittämistä sekä monimuotoisen luonnon säilyttämistä tuleville sukupolville.

Ohjelman on tarkoitus valmistua vuoden 2024 aikana, ja sen valmisteluun osallistetaan myös asukkaita ja sidosryhmiä.

Lisätiedot: