Hämeenlinnnan kaupungin yksityistieavustusten hakuaika on alkanut

Kaupunkirakennelautakunta päättää sen varoista yksityisille teille myönnettävistä kunnossapito- ja peruskorjausavustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta. Budjettiin on varattu 200 000 euron määräraha vuonna 2024.

Hakumenettely

Yksityisteiden kunnossapitoon tarkoitettua avustusta haetaan sähköisellä hakulomakkeella.

Avustusten hakuaika päättyy 2.5.2024.

Yksityisteiden avustusten uudet hakuehdot lyhyesti

Kunnossapitoavustus

Yksityisteiden kunnossapitoavustusta myönnetään kullekin yksityistielle tien pituuden perusteella. Tiekunta voi avustuksen hakemisen yhteydessä anoa lisäavustusta esim. sillä perusteella, että tiekunnan tie johtaa kaupungin ylläpitämälle virkistysalueelle.

Perusparannusavustus

Perusparannusavustus on harkinnanvarainen ja sitä myönnetään määrärahojen puitteissa.

Perusparannusavustusta on haettava ennen hankkeen aloittamista ja se tulee toteuttaa kahden (2) vuoden sisällä avustuspäätöksestä.

Avustus maksetaan perusparannustöiden valmistuttua toteutuneiden kustannusten mukaan, kuitenkin enintään myönnetyn avustuksen verran

Suuremmissa perusparannushankkeissa, joissa hankkeen kokonaiskustannusarvio ylittää 10 000 euroa, tiekunnan tulee ensin hakea valtion perusparannusavustusta. ELY-keskuksen avustuspäätös liitetään kunnalle jätettävään avustushakemukseen.

Lisätietoja Yksityistiet-sivulta.