Onko sinulla kotivaraa 72 tunniksi?

Valtakunnallista Varautumispäivää vietetään tämän viikon keskiviikkona 7.2. Päivän teema on ”Varautuminen on yhteispeliä”. Teema tuo esille viranomaisten ja kansalaisten roolit varautumisessa sekä muistuttaa siitä, että ihmisillä on oma vastuu kotitaloutensa varautumisesta mahdollisuuksiensa mukaan.

Kodeissa tulisi varautua pärjäämään itsenäisesti ainakin kolme vuorokautta häiriötilanteen sattuessa. Olisi hyvä, jos kotoa löytyisi vähintään kolmeksi vuorokaudeksi ruokaa, vettä ja lääkkeitä. Olisi myös tärkeää tuntea varautumisen perusteet eli tietää esimerkiksi, mistä saa oikeaa tietoa häiriötilanteessa ja miten pärjätä kylmenevässä asunnossa.

Kotitalouksien omatoiminen varautuminen on suuri apu yhteiskunnalle ja ennen kaikkea ihmiselle itselleen. Siksi jokaisen kannattaa varautua häiriötilanteisiin.

Varautumispäivänä herätellään muistamaan, että jokaisen kotitalouden tulisi olla varautunut vähintään 72 tunnin ajaksi. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö järjestää Varautumispäivän yhteistyössä Kuntaliiton ja Huoltovarmuuskeskuksen kanssa.

Varautuminen 72tuntia-mainoskuva.

Varautuminen ja valmius Hämeenlinnan kaupungissa

Varautuminen kuuluu kaupungin perustehtäviin. Kaupungin varautumista johtaa kaupunginjohtaja. Hämeenlinnan kaupungin toiminnan päämääränä on peruspalveluiden ja muiden yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen järjestäminen kaikissa oloissa Hämeenlinnan kaupungin alueella.

Hämeenlinnan kaupungin valmiussuunnitelmassa kuvataan varautuminen häiriötilanteisiin ja poikkeusoloihin, ja määritellään mm. käytännön toimintamalleja häiriö- ja poikkeustilanteita varten, kenellä on vastuu toiminnasta ja miten toimintaa johdetaan.

Valmiussuunnitelma on päivitetty kaupunginhallituksessa 20.2.2023 ja sen ajantasaisuus tarkistetaan määräajoin.

Kaupungin valmiusryhmänä toimii kaupungin johtoryhmä lisättynä liiketoimintajohtajalla ja hallintojohtajalla. Tarvittaessa valmiusjohtoryhmään voidaan kutsua muita asiantuntijoita

Kaupungin kaikista kiinteistöistä on laadittu pelastussuunnitelmat.

  • Tutustu kuinka Hämeenlinna varautuu ja tsekkaa ajan tasalla olevat hätä- ja palvelunumerot verkkosivustoltamme.

Varautumispäivä näkyy sosiaalisessa mediassa

Varautumispäivä näkyy myös sosiaalisessa mediassa.

Päivän julkaisut löytyvät sosiaalisesta mediasta tunnisteella #varautumispäivä.

112-päivä 11.2.

Tällä viikolla vietetään myös valtakunnallista 112-viikkoa. Tänä vuonna teemana on hätänumeron oikea käyttö. Kannattaa myös ladata omaan puhelimeen 112-sovellus, joka paikantaa sinut hätätilanteessa, kun sosita sen kautta. Ohjeet lataamiseen Hätäkeskuksen sivuilla.

Hätänumeroviikolla ihmisiä opastetaan hätätilanteiden tunnistamiseen, ja erityisenä kohderyhmänä on lapset ja nuoret.

Jo perinteeksi muodostunutta 112-päivää on vietetty Suomessa vuodesta 1997 lähtien. Vuonna 2008 vietettiin ensimmäistä Euroopan yhteistä 112-päivää. Jotta 112 saataisiin tunnetuksi kaikkialla EU:ssa, Euroopan komissio on yhdessä Euroopan parlamentin ja neuvoston kanssa julistanut helmikuun 11. päivän Euroopan 112-päiväksi.

112-päivän logo