Ryhmäpuutarha-alueen rajaus Poltinahon asemakaavan muutoksessa

Ahveniston kaupunginosassa sijaitsevalle Poltinahon alueelle suunnitellaan asuntoaluetta ja päivittäistavarakauppaa. Suunnittelualue sijaitsee Hämeenlinnan keskustan länsipuolella, noin 1,5 km etäisyydellä keskustasta. Suunnittelualueena on Turuntien, Hattelmalantien, Taimistontien ja Kaurapolun rajaama alue, jolla on nykyisin Ahveniston koulu, entinen kasarmialueen suojeltava varastorakennus, ryhmäpuutarha sekä puisto- ja lähivirkistyaluetta. Asemakaavan muutos alueelle on tullut vireille kaavoituskatsauksessa 14.12.2022.

suunnitelualue kartalla Poltinaho
Poltinahon suunnitelualue kartalla

Viljelypalsta-alueen rajaus määritellään asemakaavatyön yhteydessä

Asemakaavan muutos sisältää viljelyspalsta-alueen, jonka aluerajaus määritellään asemakaavatyön yhteydessä. Osa palstoista on esimerkiksi asemakaavan mukaisella puisto-alueella (Taimiston puisto). Tällä hetkellä suunnitelmissa on, että viljelyspalsta-alueesta kaksi pohjoisinta riviä, yhteensä 32 palstaa tulisi asuinrakentamisen piiriin. Muu nykyisestä viljelyspalsta-alueesta säilyisi ennallaan, joten alueella olisi asumisen ja kaupan toteutuksen jälkeen edelleen yli 100 palstaa.

Poltinahon asemakaavan muutos, ryhmäpuutarhan aluerajaus kartalla
Ryhmäpuutarhan uusi aluerajaus on merkitty karttaan turkoosilla katkoviivalla.

Poltinahon suunnittelutyö on vielä hyvin keskeneräinen ja se etenee kevään aikana. Viljelyspalsta-alueesta voidaan todeta, että siitä poistuu korkeintaan edessä mainitut kaksi riviä. Tutkimme myös mahdollisuutta saada muutama korvaava paikka Hattelmalantien vierestä.

Lisätiedot:

Mettälä Jari