Sulamisvedet voivat olla uhka kaivojen juomaveden laadulle

Erityisesti keväisin on tärkeää tarkkailla kaivon kuntoa ja veden laatua. Lumien sulamisvesi, sadevesi ja tulvavesi voivat päätyä kaivoon, mikä saattaa aiheuttaa veteen epäpuhtauksia. Likaantunut vesi voi olla haitallista terveydelle. Tämän talven runsas lumimäärä sulaa tällä hetkellä poikkeuksellisen nopeasti.

Kaivon huolto ja veden laadun seuranta ovat kaivon omistajan vastuulla

Kaivoon kannatta ainakin kurkistaa joka kevät ja tehdä yleissilmäys kaivon kunnosta. Onko kaivonrenkaat paikallaan? Näkyykö kaivossa vesivanoja, jotka viittaavat pintaveden pääsyyn kaivoon? Renkaiden saumojen tiiveyden puute, kansirakenteet ja kaivon ikä ovat tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa pintaveden pääsyä kaivoon.

Kaivon sijaintia ja ympäristöä tulee myös tarkkailla. Kaivon läheisyydessä ei saa olla saastelähteitä kuten kemikaalien säilytyspaikkaoja tai öljysäiliöitä. Puiden ja pensaiden juuret voivat päätyä kaivoon ja vahingoittaa kaivon rakenteita. Kaivon yläosan on oltava riittävästi maanpinna yläpuolella ja kaadot poispäin kaivosta, jotta pintavedet eivät päädy kaivoon.

Kaivon rakenteiden ja ympäristön tarkastelun tuloksena havaittujen epäkohtein korjaaminen tulee suunnitella. Kaivon kunnostus on tärkeä toimenpide, joka parantaa kaivon toimintaa, veden laatua ja pidentää sen käyttöikää. Se voi vähentää terveysriskejä, jotka liittyvät saastuneen veden käyttöön.

Oman kaivon veden laatu kannattaa varmistaa vesinäytteellä

Näytteitä on syytä ottaa, jos esimerkiksi mökin kaivo on ollut talven käyttämättä tai vesi vaikuttaa poikkeavalta. Vaikka vesi näyttäisi kirkkaalta ja maistuisi normaalilta, se voi silti sisältää terveydelle haitallisia aineita. Siksi säännöllinen vesinäytteiden ottaminen on tärkeää. Hyvä nyrkkisääntö on ottaa näyte noin kolmen vuoden välein tai aina, kun vesi vaikuttaa poikkeavalta.

Lisätietoa kaivovedestä ja kaivojen laatuongelmista

Kaivonomistaja saa lisätietoa esimerkiksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (thl.fi) ja vesi.fi verkkosivujen kautta. Tietosisällön vesi.fi-sivustolle tuottavat Suomen ympäristökeskus, ELY-keskukset, Ilmatieteen laitos ja Tulvakeskus yhteistyössä vesialan asiantuntijaorganisaatioiden kanssa. Myös Hämeenlinnan kaupungin terveydensuojeluviranomaiselta voi kysyä neuvoja ja ohjeita Hämeenlinnan ja Hattulan alueella sijaitsevien kaivojen laatuongelmiin, näytteenottoon, kaivoveden laatuun liittyvien terveyshaittojen poistamismahdollisuuksiin ja muihin vastaaviin kaivoveden liittyviin ongelmiin.

Lisätiedot: