Uusi nykyasumisen konsepti Hauholle

Hämeenlinnan kaupunki aloittaa Hauholla uuden asuinalueen kaavoittamisen Punnanmäen alueelle. Kaavoituksen alkuvaiheen ideoinnissa mukana ovat Tampereen yliopisto ja Hämeen liitto.

HEHKU – Hämeen elinvoiman ja hyvän asumisen verkostotyö

Hämeenlinnan kaupunki on mukana Tampereen yliopiston ja Hämeen liiton yhteishankkeessa, jonka tavoitteena on luoda uusia asumisen konsepteja hämäläisiin maaseutupitäjiin. HEHKU-hanke tuo esiin Hämeen seudun ainutlaatuisia ominaisuuksia asumisen ympäristönä kehittämällä sinne vaihtoehtoisia, sosiaalisesti ja ekologisesti kestäviä uusia asumisen muotoja.

Keskikokoiset kunnat ja maaseutu voivat tarjota varteenotettavia vaihtoehtoja kaupunkiasumiselle. Kanta-Hämeen sijainti Helsinki–Tampere kasvukäytävän keskellä tarjoaa sille loistavat mahdollisuudet profiloitua uudenlaisen asumisen keskukseksi. Hauholta on tunnin ajomatka sekä Tampereelle että Lahteen.

HEHKUn päätavoitteena on luoda Hämeelle asumisen brändi, joka kumpuaa alueen voimavaroista, luo alueelle pitovoimaa ja houkuttelee uusia muuttajia. Hanke nojaa kestävän kehityksen periaatteisiin ja vihreän siirtymän toteuttamiseen maaseutumaisessa ympäristössä. HEHKUssa kehitetään uusia yhteiskehittämisen käytänteitä, joista osa nojaa tekoälypohjaiseen UrbanistAI-työkaluun. UrbanistAI on osallistavaan suunnitteluun kehitetty visualisointityökalu, jonka avulla voi tuottaa realistisia visualisointikuvia hetkessä, paikan päällä keskustellen.

HEHKU edistää kaupunkien, korkeakoulujen, yritysten ja yhdistysten verkostoitumista perustamalla kuntiin innostuneita ja motivoituneita kehittämisyhteisöjä. Hankkeessa ovat Hämeenlinnan lisäksi mukana Janakkala ja Forssa.

Hauhon Punnanmäki

Hämeenlinnan osalta HEHKUn kohdealueeksi on valittu Hauho. Vanhainkodin purkaminen on vapauttanut Punnanmäeltä hienon alueen, jolla kasvaa suuria vanhoja mäntyjä ja muuta vanhainkodin jäljiltä olevaa kasvillisuutta. Vieressä oleva kaupungin omistama peltoalue tarjoaa hyviä rakennuspaikkoja kylärakenteen keskeiseltä sijainnilta. Pellon osalta suunnittelualueeseen voidaan liittää viereisiä yksityisessä omistuksessa olevia maa-alueita, mikäli kiinnostusta ilmenee.

Kahden tontin muodostaman kohdealueen sijainti lähellä koulua, päiväkotia, kauppaa ja terveysasemaa tekee siitä oivallisen uuden asuinalueen. Punnanmäen rinne ja pelto avautuvat lounaaseen, mikä takaa niille asumisen kannalta edullisen pienilmaston. Alueella sijaitsee myös Hauhon kirjasto, josta olisi mahdollista kehittää hauholaisille todellinen kohtaamisen paikka.

Punnanmäen HEHKU-hankkeen aluerajaus kantakartalla
Punnanmäen HEHKU-hankkeen aluerajaus kantakartalla

Uusi asemakaava

Kaupunki on laittamassa vireille uuden Punnanmäkeä koskevan asemakaavan. HEHKU on osa kaavan käynnistämiseen liittyvää osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja tuottaa taustamateriaalia varsinaiselle kaavatyölle.

Kyläkonsepti 2050 -kysely ja työpaja

Kyläkonsepti 2050 on yksi HEHKUn uusista nykyasumisen konsepteista, joka päivittää kyläyhteisössä asumisen uudelle vuosikymmenelle. Konsepti perustetaan todellisille tarpeille, toiveille ja ajatuksille, joita kerätään nyt keväällä kahdella tavalla: Kyläkonsepti 2050 -kyselyn ja Hauholla pidettävän yhteiskehittämistyöpajan avulla.

Kyselyn voi täyttää joko sähköisesti verkossa tai paperilomakkeella. Paperilomakkeita on saatavilla Hauhon kirjastosta, jonne ne voi myös palauttaa. Kysely on avoinna 31.3 asti.
Kyselylomakkeen ohessa on ilmoittautuminen Hauhon kyläkonsepti 2050 työpajaan, joka järjestetään Hauhon yhteiskoululla keskiviikko- ja torstai-iltapäivinä 24.–25.4.2024. Kaksipäiväisessä työpajassa kehitetään yhdessä eteenpäin Tampereen yliopiston kehittämää kyläkonseptia ja sovitetaan se Hauholle. Tekoälypohjaista UrbanistAI-visualisointityökalua käytetään kuvittamaan työpajan aikana käytäviä keskusteluja.

Hauhon kyläkonsepti 2050 työpajaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki asiasta kiinnostuneet. Kyselylomakkeen lopussa olevan ilmoittautumisen lisäksi ilmoittautua voi myös ottamalla yhteyttä Anna Koskiseen, yhteystiedot tiedotteen lopussa. Tarkempi ohjelma lähetetään kaikille ilmoittautuneille.
HEHKUn vetäjät ja kaupungin kaavoituksen väki toivovat runsasta osallistumista kyselyyn ja työpajaan, jotta ajatuksia, näkemyksiä ja toiveita alueen kehittämisestä saataisiin kerättyä mahdollisimman laajalti.

Tutustu Punnanmäen asemakaavamuutokseen ja sen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan sivulla vireillä olevat kaavat.

Tutustu HEHKU-hankkeeseen Tampereen yliopiston verkkosivuilla.

Lisätietoa:
Asemakaavasta: arkkitehti Tuula Leppämäki p. 040 7592206 tuula.leppamaki@hameenlinna.fi

HEHKU-hankkeesta: tutkija Anna Koskinen p. 050 4344975 anna.k.koskinen@tuni.fi