Hämeenlinnan kaupungissa on vuodesta 2011 lähtien ollut käytössä Vaikuttamisen polku -niminen työkalu, jonka tarkoituksena on toimia lasten ja nuorten osallisuuden kehittämistä ohjaavana perustana. Vaikuttamisen polussa asioita käsitellään lasten ja nuorten näkökulmasta, koska heidän itsensä tärkeäksi kokemat asiat eivät välttämättä ole samoja kuin aikuisten. Alle 30-vuotiaat nuoret on jaettu kuuteen ikäkategoriaan, ja heidän vaikuttamisen polkua on avattu vuorovaikutuksen, osallisuuden ja toimijoiden kautta.

Lasten ja nuorten vaikuttamiseen liittyvät kanavat ja vaikuttamisen polku tuodaan esille säännöllisin väliajoin niin työntekijöille kuin luottamushenkilöille mm. työhön perehdytettäessä. Vaikuttamisen polkuun liittyy Lasten ja nuorten osallisuusopas, jossa esitellään ikäkategorioittain esimerkkejä osallisuutta edistävistä hankkeista.

Lisätietoa Vaikuttamisen polusta ja oppaasta: http://www.osallisuusopas.fi/

Viimeksi muokattu: 18.10.2017