kriisi

Ohjautuminen lapsiperheiden palveluihin

Lapsiperheiden kotipalveluun, perhekuntoutus Polkuun ja puhe- ja toimintaterapiaan voit ohjautua itsenäisesti. Perheneuvolaan, varhaisen tuen perhetyöhön, nuorisoikäisten tukipalvelu Toppariin, lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojeluun, hakeudutaan lapsiperheiden palvelutarpeen arvioinnin kautta. Palvelutarpeen arvioinnin toiminta …