päätöksenteko

Kaupunginhallituksen päätökset 12.12.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti: 35§ Maksuajan muutos lunastussopimukseen / McPaper Oy Kaupunginhallitus hyväksyi ehdotuksen. 36§ Talouden tasapainottamistyön raportointi Kaupunginhallitus …

Kaupunkirakennelautakunnan päätökset 6.2.2024

§ 1 Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Päätösehdotus:Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös:Kaupunkirakennelautakunta hyväksyi ehdotuksen. Kaupunkirakennelautakunta päätti myöntää ympäristöasiantuntija Hanna Tuomiselle ja geodeetti Elina Kasteenpohjalle läsnäolo-oikeuden …

Kaupunginvaltuuston päätökset 5.2.2024

Kaupunginvaltuuston kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan seuraavasti alla olevan mukaisesti. § 4 Strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit vuodelle 2024 Kaupunginvaltuusto merkitsi strategisten tytäryhtiöiden talousarvioraportit tiedoksi. …

Kaupunginvaltuuston kokous 5.2.

Hämeenlinnan kaupunginvaltuusto kokoontuu maanantaina 5.2.2024 klo 18 Raatihuoneen valtuustosalissa. Voit seurata kokousta suorana lähetyksenä. Kokouksen esityslistalla on Voit tutustua kokouksen esityslistaan liitteineen hallinnon julkaisujärjestelmässä (tweb).

Kaupunginhallituksen päätökset 22.1.2024

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti: § 21 Hämeenlinnan kaupungin omavelkainen takaus Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy:n (HS-Vesi) investointihankkeiden rahoittamiseksi Kaupunginhallitus ehdotti kaupunginvaltuustolle, …

Kaupunginhallituksen päätökset 18.12.2023

Kaupunginhallituksen kokouksen esityslista löytyy hallinnon julkaisupalvelusta. Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan seuraavasti: § 455 Kaupunkimarkkinoinnin siirto Linnan Kehitykseltä Strategia ja tietojohtamispalveluihin, sopimus liikkeenluovutuksesta Kaupunginhallitus päätti § 456 Etuosto-oikeuden …