Aggressiivisesta odottamisesta aktiiviseen tekemiseen

Blogissa seurataan Linnan Business Turnajaisten tekijöitä ja tunnelmia matkalla kohti finaalia 16. joulukuuta.

Myyntikuiskaaja Pasi Rautio johdatteli aamun alustuksessaan myös KASVUsarjan yritykset myynnin saloihin. Pasi lupasi kertoa asioita, joita me jo kaikki tiedämme, mutta emme aktiivisesti toteuta. Hän muistutti kaikkia, että myynti edellyttää aktiivista toimintaa. Myynti tuntuu monesta haasteelliselta ja monesti tehdään joku toimenpide ja ryhdytään – Pasi Raution sanoin – aggressiivisesti odottamaan.

Pasi Raution kolme vinkkiä saada lisää euroja viivan alle:

  • Hanki lisää uusia asiakkaita
  • Houkuttele vanhat asiakkaat ostamaan useammin
  • Kasvata keskiostosta

KASVUsarjan yrityksistä useimmat myönsivät käytössä olevan myyntitaktiikan olevan edellä mainittu aggressiivinen odottaminen. Lähes kaikki olivat sitä mieltä, että myynti ei ole ”mun juttu” eli se on aihe, itse jota hieman karttaa tai se kuuluu jollekin toiselle organisaatiossa.

Päivä jatkui työpajassa, jossa käytiin aktiivista keskustelua Teemu Hakolahden johdolla. Yhdessä toimijoiden kanssa lähdettiin tunnistamaan asiakkaiden ostopolkua. Erityisesti tulee pohtia palveluprosessit, sitouttamisen prosessit ja myynninprosessit kuntoon, sekä näiden välinen saumaton yhteys. Tavoitteena oli tunnistaa prosessien eri vaiheet ja löytää sieltä kehitettävät asiat. Myynninprosessit nivoutuvat tiiviisti asiakaspolkuun, jota on aikaisemmilla kerroilla käyty läpi.

Ilorannan Samu Lesceliuksen kanssa todettiin, että kasvuidealla voi olla monia erilaisia asiakkaita ja niillä hyvinkin erilaisia ostopolkuja. Ilorannassa on erittäin vahvasti sitoutuneita pitkäaikaisia asiakkaita, joten vanhojen asiakkaiden sitouttaminen ja ostopolku on jo kunnossa. Yhdessä keskityttiinkin pohtimaan kansainvälisen asiakkaan ostopolkua työpajassa!

Pitkä päivä sisälsi paljon uutta asiaa, mutta toimijoiden into oman toiminnan kehittämisessä näkyi todella selvästi. Energiatasot olivat tässä työpajassa kohdillaan ja keskustelu jatkui todella vilkkaana neljään asti.

Päivän ehdottomasti paras oivallus oli se, että myynti on paljon muutakin kuin suoria perinteisiä myyntitoimenpiteitä. Myynti on verkostoitumista – ja erityisesti luottamuksen herättämistä! Matkailualalla tällä hetkellä luottamuksen herättäminen pandemian jälkimainingeissa on erittäin tärkeää. Vakuuta siis asiakkaasi siitä, että teille on turvallista tulla viihtymään ja että olet luotettava toimijalta, jolta kannattaa ostaa palveluita.

Lue lisää Linnan Business Turnajaisista


Kirjoittaja Outi Mertamo on Linnan Kehitys Oy:n matkailuasiantuntija.

Tutustu Outiin