Elinikäistä oppimista sekä osaamisen tunnistamista – Tavastian palvelut vieraskielisille

Koulutuskuntayhtymä Tavastiassa eri oppilaitoksissa opiskelee vuosittain yli 1500 vieraskielistä opiskelijaa. Ammattiopistossa vuonna 2022 heitä oli 780 opiskelijaa eli noin 16 prosenttia kaikista ammattiopiston opiskelijoista. Vieraskielisten opiskelijoiden on mahdollista opiskella niin ammatillista perustutkintoa, ammattitutkintoa, tutkinnon osia kuin peruskouluakin. ”Opintopolun ja palveluiden tulee olla sujuvia ja yksilöä ajatellen toimivia”, Tavastian monikulttuurisuuskoordinaattori Tiina Alhainen kertoo.

Monikulttuurisuuskoordinaattori sijoittuu opiskelijoiden, opettajien, hallinnon, kehittämisen ja yhteistyötahojen, kuten esimerkiksi yritysten, Hämeenlinnan seudun kuntakokeilun ja Koulutuskuntayhtymä Tavastian oppilaitosten: Ammattiopisto Tavastian, Vanajaveden Opiston ja lukioiden muodostamaan keskiöön. ”Syntynyt yhdessä tekemisen verkosto on myös opiskelijan etu”, Alhainen iloitsee.

”Toisesta kulttuurista Suomeen muuttanut voi aluksi olla yllättynyt siitä, kuinka täällä näkyy elinikäisen oppiminen kaari. Esimerkiksi Tavastialla puolet ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ovat aikuisopiskelijoita”, Alhainen selvittää. ”Työelämä on jatkuvassa muutoksessa, joten omaa osaamista ja ammattitaitoa on hyödyllistä päivittää ja kerrostaa. Myös omat työn ohessa suoritetut opintoni päättyivät juuri, sillä aikoinaan opiskelemani tutkinto vaati opintoja rinnalleen tukemaan uraa.”

Opiskelun moniulotteisuudesta

Tavastialla uutta ovat vieraskielisten OPVA-opinnot. Nämä opiskeluvalmiuksia tukevat opinnot voivat tulla kyseeseen silloin, kun kielitaidon tarvitsee karttua vielä lisää, jotta koko tutkinnon opiskeleminen suomen kielellä on mahdollista. OPVA-opintojen aikana opiskelija kiinnittyy myös suoraan työelämään. ”Opinnoista osa suoritetaan aidossa työelämäkontekstissa”, Alhainen mainitsee. ”Mahdollistamme näin väylän suoraan työelämään. Koulutuksen jälkeen perustutkintoa voi jatkaa suureksi osaksi työelämässä esimerkiksi oppisopimuksella tai koulutussopimuksella.”

”Jatkuva oppiminen tuo mukanaan huiman määrän uutta energiaa ja intoa”, Alhainen jatkaa. Millaisia muita asioita tiedetään ja nähdään opiskelun tuovan opiskelijan elämään? ”Opiskelu tuo mukanaan opiskelijayhteisön, johon kuulua. Oppimisen karttuminen lisää itsetuntoa ja -varmuutta. Opiskelun ja myöhemmin työnteon kautta yksilölle muodostuu aktiivisen ja osallistuvan kansalaisen rooli”, Alhainen listaa. Opiskelu edistää myös työllistymistä. ”Erilaisin työtavoin ja -välinein työskennelleen kirjanpitäjän tai hoiva-alan ammattilaisen on mahdollista – ja kannattavaa – ajantasaistaa omaa osaamistaan tämänhetkisiä työmarkkinoita vastaaviksi.”

”Huomionarvoista osalle vieraskielisistä on myös se, että voi olla sekä kouluttautunut että vanhempi, ja se on tärkeä viesti. Naisten kouluttautuminen on täten myös työtä seuraavaan sukupolveen.” Alhainen pohtii myös, kuinka merkityksellistä opiskelu on heille, jotka pääsevät ensimmäistä kertaa opiskelemaan. ”On vaikuttavaa seurata näiden opiskelijoiden iloa ja riemua.”

Osaamista sanoittamassa

Alhainen on mukana syksyllä käynnistyvässä Oppien osallisuuteen -hankkeessa (ESR). Hankkeen myötä rakennetaan valmennusta työyhteisöille, joissa työskentelee kansainvälisiä osaajia. Syntyvät koulutusmateriaalit tukevat myös rekrytoijia, jotta kansainvälinen osaaminen tulisi näkyväksi esimerkiksi työnhakutilanteissa.

Tähän aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisen dilemmaan pureutuu OnTheMIC -hanke, joka limittyy Oppien osallisuuteen -hankkeeseen. OnTheMIC-hanke pyrkii etsimään keinoja tunnistaa ja sanoittaa mikrokredentiaaleja. Kyseessä on osaaminen, joka on esimerkiksi tutkintokokonaisuutta pienempi osakokonaisuus tai osaamista, jota on hankittu jossakin muualla kuin opiskelukontekstissa. ”Esimerkiksi monilapsisen perheen arjen hallinnan mukanaan tuoma osaaminen tai puhtaanapitoon liittyvä tietotaito on osaamista siinä missä akateemiset taidotkin”, Alhainen havainnollistaa.

Mikrokredentiaalien tunnistaminen ja sanoittaminen on kuitenkin nähty haasteellisena. ”Olemassa on tietynlainen kansainvälinen verkkotyökalu, self-assessment tool, joka auttaa niin kutsutun nonformaalin ja informaalin väylän kautta hankitun oppimisen sanoittamisessa. Tarvitsemme kuitenkin suomalaiseen työkulttuuriin soveltuvia malleja, ja tähän lähdemme hakemaan vastauksia”, Alhainen esittää.

”Olemme monin tavoin muutoksen ja uudenlaisten ajattelutapojen äärellä. Joka tapauksessa yrityksissä tarvitaan – nyt sekä jatkossa – osaavia ja motivoituneita tekijöitä.”

Yhteystiedot:

Tiina Alhainen

monikulttuurisuuskoordinaattori

p. 050 434 7008

tiina.alhainen@kktavastia.fi

Syksyllä alkavat tutkinnon osa -opinnot, joissa mukana OPVA (suomen kielen tuki):

Autoalan koulutus alkaa 21.8.2023, kesto 9,5 kk

Hoiva-avustajakoulutus alkaa 7.8.2023, kesto 15 kk

Kiinteistöalan koulutus alkaa 21.8.2023, kesto 9,5 kk

Kone- ja tuotantotekniikan koulutus alkaa 21.8.2023, kesto 9,5 kk

Logistiikka-alan koulutus alkaa 21.8.2023, kesto 9,5 kk

Rakennusalan koulutus alkaa 21.8.2023, kesto 9,5 kk

Ravitsemusalan koulutus alkaa 21.8.2023, kesto 9,5 kk

  • Koulutuksiin haetaan joko Ammattiopisto Tavastian tai TE-toimiston kautta.

Tavastian Ohjauspiste palvelee osoitteessa Hattelmalantie 8, A-rakennus, 2. krs

  • p. 03 658 1500, ohjauspiste@kktavastia.fi
  • kesäaikana ma–to klo 9–15 ja pe 9–14, puhelimitse perjantaisin klo 15 saakka
  • viikolla 29 (17.–23.7.2023) Ohjauspiste on suljettu kokonaan

Lue myös:

Maahanmuuttaneiden koulutus ja opiskelu| Ammattiopisto Tavastia (kktavastia.fi)

Ammattiopisto Tavastian mallit | Taitava OPVA

OPVA | Taitava OPVA

Lisää tietoa mikrokredentiaaleista: OnTheMic – Koulutuskuntayhtymä Tavastia (kktavastia.fi)

Englanninkielinen verkkotyökalu osaamisen sanoittamiseen: I am MIC – On the MIC

Teksti ja kuva:

Mari Salokangas