Erilaisia asumisen ideoita, Hämeenlinnassa

Mitä yleisesti halutaan?

Kutsuessani hämeenlinnalaisia ilmiantamaan tulevaisuuden asumisen ideoitaan olen saanut paljon postia – mahtavia suunnitelmia ja ideoita siitä, miten hämeenlinnalaiset haluavat elää ja asua ikääntyessään. Yleisesti voidaan todeta, että Hämeenlinnaan toivotaan vetovoimaista asumista, joka soveltuu kaikille. Vanhusleimasta pitäisi päästä pois. Samalla toivotaan, että asuinympäristöt olisi suunniteltu ikääntyville soveltuviksi.

”Olen asunut koko ikäni Hämeenlinnassa ja asun itsekseni omistamassani kaksiossa, hissittömän talon ylimmässä kerroksessa. 48 rappua tulen toistaiseksi hyvin ylös, olen onnekseni aika hyväkuntoinen, mutta kauppakassien ja painavien tavaroiden kantaminen on välillä raskasta. Oma asumisideani on se, että kaupunki tai muu taho rakentaisi uuden talon/taloja vaikkapa Keinusaareen, jossa jo asuu paljon ikääntyvää väestöä erilaisten hyvien palvelujen ääressä. Mutta asuntojen tulisi olla ainakin isoja kaksioita tai kolmioita ja niissä tulisi olla tilantuntua!” Näin pohtii kirjailija Anneli Suusaari.

Normaalia asumista, mahdollisuuksien asumista

Hämeenlinnalaiset haluavat normaalia asumista muiden joukossa. Ikääntyminen ei ole elämänpiirin kaventumista, tästä olen eri mieltä Eino Leinon kanssa. Ikäännyttäessä asunto ja asuin/elinympäristö muokkautuvat tarpeiden mukaan (rightsizing) tarjoten erilaisia mahdollisuuksia niin asumiseen, yhteisöllisyyteen kuin harrastamiseen. Hämeenlinnaan toivotaankin lisää asuinratkaisuja, jotka vastaavat muuttuviin tarpeisiin tarjoten mielekkään elämän mahdollisuuksia.

”Jotkut haikailevat  – minäkin – sellaista asumismallia, jossa ”samanhenkiset” asuisivat omissa asunnoissaan yhteistä rivitalon pätkää ja yhdessä sopien kustantaisivat kimpassa tarvittavat palvelut (kaupassa käynti, siivous, hierojat yms asioinnit…)”, kirjoittaa emeritus kunnanjohtaja Antti Leinikka.

Rengossa Paula Virtanen tuo vahvasti esiin oman tulevaisuuden ja oman asumisen suunnittelua. Hän pohtii, miksi ikääntyvä väestö ei jo hyvissä ajoin ala pohtia, missä, miten ja keiden kanssa he haluavat vanhentua. Virtasen puheessa korostuu omaehtoisen yhteisöllisyyden valinta. Nykypäivänä ikääntyvällä väestöllä ei enää ole sukua ympärillä niin kuin ennen. Nyt on aika miettiä ja varautua itse siihen, että asumismalli ja yhteisö ovat tulevassa mieleisiä ja asuinratkaisu toimiva.

Mielekästä elämää omien valintojen mukaan

Asumiseen liittyvät kysymykset ovat keskeisiä mielekkään elämän toteutumisessa. Lähtökohtana on suunnittelu, jossa asunnot, asuinalueet ja erilaisten palveluiden saavutettavuus on mietitty etukäteen. Arkipalvelut täytyy olla ns. rollaattorimatkan etäisyydessä, kauppaan täytyy päästä helposti. Hyvinvointi ja muut sosiaali- ja terveyspalvelut täytyy olla helposti saavutettavissa. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että palvelut ovat joko rollaattorimatkan päässä tai sitten ikääntyvälle soveltuva kyyditys on järjestetty ja toteutettu tarpeiden mukaan.

Hämeenlinnassa kehitellään Pro Ojoisten ikinuorten toimesta omannäköistä asumista ja mielekästä elämää. Ikinuoret haluavat päättää itse miten ja missä he tulevat tulevaisuudessa asumaan. Tavoitteena on toteuttaa arkipalveluiden läheisyyteen asuintalo, jossa jokaiselle on oma asunto. Yhdessä ikinuoret suunnittelevat, miten ruokailut, siivousavut ja muut palvelutarpeet tullaan toteuttamaan. Tavoitteena on asumisen ja hyvän elämän sujuvuus ja ikääntymiseen liittyvien tarpeiden kasvaessa erilaisten palveluiden saavutettavuus. Tätä ikinuorten normaalia asumisideaa voisi jatkotuotteistaa niin, että se soveltuisi vielä paremmin erilaisiin tarpeisiin. Ikinuorten mallissa yksilöllisyys ja halu vaikuttaa siihen, miten oma elämä tulee organisoitumaan, korostuu. Tulevaisuuden asuinkokonaisuuksissa voisi olla esimerkiksi vuokraan sisällytettynä kuntosalimaksuja, uimahallimaksuja tai vaikkapa viikkosiivous. Asumisen tuotteistamisesta on hyviä esimerkkejä sekä Helsingissä että Luopioisissa. Luopioisissa voi kohta vuokrata yhden henkilön talon, jossa vuokraan sisältyy nettiyhteys, kuntosalin kuukausimaksu ja rantasaunan käyttöoikeus sovituilla tavoilla.

Meikä asuu missä haluu –hankkeen blogi-sarjassa esittelemme erilaisia Hämeenlinnassa toteutettuja tai toteutumassa olevia ikääntyvien omaehtoisia asumisratkaisuja. Ilmianna lisää ikäihmislähtöisiä asumisratkaisuja sekä hyvän asumisen ja elämisen malleja, joko suunnitteluasteella olevia tai jo valmiita. Työstetään yhdessä hämeenlinnalaisten tulevaisuuden asumista!