Palkittu! Fiksua työtä 2024: Ihanan kamalat tunteet!

Tänä päivänä hyvät tunnetaidot ovat tärkeitä asioita kasvavan lapsen kehityksessä ja niitä voidaan ja niitä kuuluukin harjoitella samoin kuin mitä tahansa muutakin taitoa.

Lapsi kokee paljon erilaisia tunteita, mutta hänen voi olla vaikea ymmärtää, miten toimia erilaisten tunteiden vallassa ja mitä ne tarkoittavat. Tunnekasvatuksen tarkoituksena on kertoa lapsille tunteista, nimetä niitä yhdessä ja keskustella, miltä erilaiset tunteet tuntuvat. Lapsi, jolla on hyvät tunnetaidot, tunnistaa omia ja muiden tunteita, osaa säädellä omien tunteidensa voimakkuutta ja pystyy hallitsemaan käyttäytymistään. Se on avain hyvinvointiin, kaveritaitoihin ja hyvään itsetuntoon.

Varhaiskasvatuksen hanketyöntekijä, erityisopettaja Marjo Oksanen, kokosi Hämeenlinnan perhepäivähoitajille tunnekasvatusmateriaalisalkun, joka pitää sisällään erilaista tunnekasvatusmateriaalia lapsille yhdessä kasvattajan kanssa käsiteltäväksi. Salkusta löytyy esimerkiksi tunnekasvatuskirjoja, keskustelukuvia erilaisilta pulmatilanteista ja niihin ratkaisuista, hyvän kaveruuden tuntomerkkejä ja sääntöjä, rauhoittumiskeinoja ja vaikka mitä. Salkku on yhdellä hoitajalla aina kaksi viikkoa, jonka jälkeen se jatkaa matkaansa seuraavalle hoitajalle. Vaikka salkun laina-aika on rajallinen, tarkoitus on, että salkun avulla hoitajat saavat virikkeitä, ideoita ja intoa jatkaa tärkeää tunnekasvatustyötä arjessaan ilman salkun materiaaliakin.

Salkku on saanut paljon kiitosta ja mielenkiintoa ja sisältöä on jaettu myös varhaiskasvatuksen erityisopettajille työmateriaaliksi, jotka puolestaan kertovat ja jalkauttavat materiaalia myös päiväkoteihin.

Kehittäjä

Marjo Oksanen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.