Palkittu! Fiksua työtä 2024: Kompostointi-ilmoitusten automaattinen käsittely

Asuinkiinteistöllä tapahtuvasta kompostoinnista ilmoittaminen tuli lakimuutoksen myötä pakolliseksi vuonna 2022. Jätelautakunta Kolmenkierto on vastaanottanut elokuun 2022 jälkeen noin 22 000 kompostointi-ilmoitusta. Ilmoitusten valtava määrä ja asukkaiden neuvonnan tarve siitä, mitä on jätehuoltomääräysten mukainen kompostointi, kirittivät toiminnan kehittämiseen.

Nopeasti voimaan tulleen ilmoitusvelvollisuuden taustalla on biojätteen keräysvelvoitteen laajeneminen vuonna 2024 tiiviisti asuttujen taajamien pientaloihin. Ennen keräyksen alkamista on saatava selville, missä kiinteistöissä biojäte kompostoidaan. Näitä kiinteistöjä biojätteen keräysvelvoite ei koske.

Moni kompostointi-ilmoitus on täytetty puutteellisesti tai sitten asukas ilmoittaa kompostoivansa esimerkiksi avokompostorissa, jolloin riskinä on rottaongelma. Määräysten vastaisesti kompostoiville lähetetään korjauskehotus. Hyväksytyt ilmoitukset puolestaan tallennetaan jätehuoltoviranomaisen rekisteriin kyseisen kiinteistön tietoihin. Sen jälkeen kiinteistö on oikeutettu pidempään sekajäteastian tyhjennysväliin. Ilmoitusten käsittely ja asukkaiden neuvonta vaatii paljon aikaa. Käsittelyruuhkia onkin koettu eri puolilla Suomea ja myös jätelautakunta Kolmenkierrossa.

Kevään 2023 aikana jätelautakunnan viranhaltijat selvittivät eri vaihtoehtoja ilmoitusten automaattiseen käsittelyyn. Automaatiota päätettiin kehittää jätehuoltoviranomaisen rekisterin ohjelmistotoimittajan kanssa. Automaatio otettiin käyttöön 17.7.2023. Sen jälkeen saapuneista ilmoituksista on käsitelty automaattisesti 42 %. Automaattisesti käsiteltävien ilmoitusten osuus on hyvällä tasolla ottaen huomioon puutteellisesti täytettyjen ilmoitusten määrän ja ilmoitukset asukkaiden yhteisistä kompostoreista, joita automaatio ei pysty käsittelemään.

Automaation avulla kompostointi-ilmoitusten käsittelyaika on lyhentynyt. Ilmoituksen tekemisen yhteydessä on ollut mahdollista pyytää jäteyhtiö Kiertokapula Oy:ltä pidempää tyhjennysväliä sekajäteastialle. Myös näiden pyyntöjen välittäminen jäteyhtiöön on nopeutunut. Asukasta neuvotaan aina, jos ilmoituksen tiedot antavat siihen aihetta.  

Automaation kehittäminen jatkuu edelleen. Tavoitteena on saada automaattisesti käsiteltyjen ilmoitusten osuus vielä korkeammaksi. Myös sähköistä lomaketta sekä neuvontaa ja viestintää kehitetään jatkuvasti, jotta kompostointi-ilmoituksen tekeminen olisi asukkaille mahdollisimman helppoa.

Kehittäjät

Annika Antila, jätehuoltosuunnittelija
Vaula Malkamäki, jätehuoltosuunnittelija
Veera Petäsnoro, jätehuoltosuunnittelija

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.