Palkittu! Fiksua työtä 2024: Varhaiskasvatuksen eri kieliryhmien vanhempainillat

Hämeenlinnan varhaiskasvatus ja kotoutumispalvelut ovat yhdessä suunnitelleet varhaiskasvatuksen eri kieliryhmille kohdentuvia vanhempainiltoja, jossa kerrotaan perheen omalla kielellä perusasioita varhaiskasvatuksesta käytännön tasolla.

Vanhempainiltojen suunnittelu sai alkunsa monikielisten perheiden omista toiveista saada lisää käytännön tietoa ja opastusta päiväkotiarkeen. Tarkoituksena on järjestää matalan kynnyksen omakulttuurisia iltoja, jossa jokaisella perheellä on mahdollisuus tulla kuulluksi ja jossa jokainen huoltaja rohkaistuisi keskustelemaan itseään mietityttävistä ja kiinnostavista asioista.

Torstaina 5.10 pilottina starttasi somalinkielisten vanhempien ilta Ojoisten päiväkodissa, jossa paikalla oli tulkin lisäksi varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja päiväkodin pedagogisia johtajia sekä Hämeenlinnan kotoutumispalveluiden edustus. Illassa avattiin päiväkotipäivän sisältöä diaesityksen ja runsaiden kuvien avulla, kerrottiin yhteistyöstä perheiden kanssa sekä puhuimme arkeen liittyvistä käytännön asioista, kuten tägäämisestä, pukeutumista ja vaatteiden nimeämistä. Kokemukset illasta olivat huikean hyvät: saimme aikaan erinomaista keskustelua ja loimme yhteistä näkemystä varhaiskasvatukseen. Huumori ja iloinen puheensorina jäivät päällimmäisenä mieleen.

Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin ja suunnitella seuraavalle kieliryhmälle yhtä innostava ja mukava ilta marraskuussa.

Kehittäjät

Katri Aronen, varhaiskasvatuksen suunnittelija
Elisa Stenvall, päiväkodin johtaja
Roosa Tammela, päiväkodin johtaja
Maija Heino, päiväkodin johtaja
Anna-Maija Vauhkonen, päiväkodin johtaja
Emma Nurmi-Matongo, kotouttava perhetyön koordinaattori
Marjo Oksanen, varhaiskasvatuksen erityisopettaja

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.