Fiksua työtä, kevät 2022: Hämeenlinnan kaupungin kouluohjaajien yhteinen koulutuspäivä

Kouluohjaajien käsikirjan julkistamistilaisuudessa heräsi tarve perustaa koulutustiimi, joka organisoisi vuosittain koulutuspäivän kaikille Hämeenlinnan kaupungin kouluohjaajille. Tämä mahdollistaisi vertaistuen, koulujen arjen yhtenäisten toimintatapojen jakamisen sekä käytänteet. Koulutustiimi perustettiin Seminaarin koululle 2017.

Koulutuspäivä on järjestetty vuosittain, pois lukien koronavuosi 2021. Vuonna 2022 koulutus järjestettiin etäkoulutuksena.

Koulutuspäivien kautta ohjaajat ovat saaneet uusia keinoja ja käytänteitä voidakseen auttaa oppilaita selviytymään koulun arjessa ja jaksaakseen itse paremmin kuormittavassa työssä.
Koulutuspäivä on saanut hyvän vastaanoton ja koettu erittäin tarpeelliseksi. Koulutukset ovat sisältäneet mm. haastavan oppilaan kohtaamista teoriassa ja käytännössä, työhyvinvointia ja työssäjaksamista sekä vertaismentorointia. Saamamme positiivisen palautteen perusteella koulutuspäivien ansiosta myös kouluohjaajien oman työn arvostus on noussut.

Koulutustiimin aktiivisen panostuksen ja suunnittelun ansiosta kouluohjaajille on saatu toteutettua kokonaisuus, josta on muodostunut toimiva, vuosittainen jatkumo. Tavoitteenamme on tulevaisuudessakin olla järjestämässä koulutuspäivää ja näin ylläpitää kaupungin kouluohjaajien välistä keskinäistä yhteistyötä.

Kehittäjät

Seminaarin koulun kouluohjaajat:

Minna Arfman-Paajanen
Markku Forss
Jani-Pekka Kajan
Maija Leppänen
Kaisa Määttä
Anu Pohjankukka
Katariina Walli

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.