Palkittu! Fiksua työtä, kevät 2022: Kirjaston Digi-Pönkissä ikäihmiset ja nuoret ratkovat yhdessä arjen digipulmia

Hämeenlinnan pääkirjastossa on kokoontunut syksystä 2021 alkaen kaikille avoin ja maksuton Digi-Pönkki, jossa annetaan henkilökohtaista opastusta oman älypuhelimen, tablettilaitteen, tietokoneen sekä verkkopalvelujen käytössä. Näkövammaiset ovat voineet tilata paikalle näkövammaisen opastajan.

Kirjasto järjestää Digi-Pönkin yhteistyössä Kiipulan ammattiopiston kanssa. Opastajina toimivat Kiipulan IT-tukihenkilöopiskelijat.

Viikoittain Digi-Pönkkiin on kokoontunut toistakymmentä ikäihmistä, joista jokainen on saanut henkilökohtaiseksi opastajakseen nuoren digitaiturin. Paikalla on aina myös Kiipulan opettajia auttamassa ja opastamassa visaisimmissa digipulmissa. Digiasioita on opeteltu myös pienissä ryhmissä ja jaettu osaamista opiskelijoiden ja asiakkaiden kesken. Ilmapiiri on ollut iloisen innostava ja rohkaiseva. Nuorten ja ikäihmisten kohtaamiset digilaitteiden ja verkkopalvelujen äärellä ovat myös luoneet yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä arvostusta yli sukupolvirajojen.

Digi-Pönkin palveluilla on ollut kysyntää. Kirjaston saama asiakaspalaute sekä palaute opiskelijoilta ja Kiipulan opettajilta on ollut pelkästään kiittävää. Asiakkaat ovat saaneet digiapua ja opiskelijat ovat saaneet harjoitella tulevaa työtään oikeiden asiakkaiden kanssa.

Digi-Pönkki kokoontuu kerran viikossa torstaisin klo 10.00 – 11.30 pääkirjaston Pönkki-tilassa
(opiskelijoiden kesäloman ajan toiminnassa on tauko)

• idea on työntekijälähtöinen ja mistä se sai alkunsa
Idea Digi-Pönkistä on työntekijälähtöinen. Idean sai kirjaston johtava informaatikko Seija Shemeikka, joka otti yhteyttä Kiipulan ammattioppilaitokseen ja ehdotti yhteistyötä. Idea sai alkunsa kysynnästä ja siitä, ettei kirjasto yksin omilla resursseillaan pysty vastaamaan asiakkaiden digiopastuksen tarpeisiin.

• asiakkaiden saamaa palvelua parantava, mitä ja miksi on tehty
Ikäihmisten digiopastukselle on suuri tarve ja kysyntä. Arjen välttämättömät palvelut ovat jo digitalisoituneet. Verkkopalvelujen käyttäminen ja laitteiden hallinta luovat jatkuvasti haasteita etenkin ikääntyneille. Kirjasto ei pysty omalla resurssillaan vastaamaan suureen kysyntään. Maksutonta ja kaikille avointa digiopastusta on vähän tarjolla. Kirjasto haluaa tällä yhteistyöllä olla osaltaan parantamassa ikäihmisten arkea ja ehkäisemässä syrjäytymistä. Toiminta antaa myös Kiipulan opiskelijoille tarpeellista harjoitusta käytännön opastustyöstä.

• työtapoja tehostava ja parhaimmillaan samalla työhyvinvointia lisäävä, mitä on saavutettu
Digi-Pönkki tarvitsee kirjastosta vain yhden työntekijän työpanosta. Digi-Pönkissä voidaan opastaa viikoittain toistakymmentä asiakasta. Työhyvinvointia lisää asiakkailta tuleva kiittävä palaute ja ilo, joka tarttuu myös kirjaston työntekijöihin.

• syntynyt yhden tai useamman henkilön vapaaehtoisesta innostuksesta ja johtanut uuteen toimintatapaan
Toiminta on syntynyt alun perin Seija Shemeikan ideasta ja yhteydenotosta Kiipulan ammattioppilaitokseen. Toimintaa toteutetaan yhteistyössä kirjaston ja Kiipulan kanssa. Toimintatapa on kirjastossa uusi. Se on herättänyt kiinnostusta mm. Tampereen Kiipulassa, jossa kehitellään vastaavan toiminnan aloittamista paikallisen kirjaston kanssa. Kiinnostusta on herännyt myös muissa kirjastoissa. Seija Shemeikka ja informaatikko Erika Kallinen ovat olleet puhumassa toiminnasta Lahden alueellisen kehittäjäkirjaston koulutustilaisuudessa. Lahdessa on kehitteillä samanlaisen yhteistyön aloittaminen. Myös Kiipulaan on tullut Digi-Pönkin toiminnasta yhteydenottoja ja kyselyjä.

• miten työ jatkuu
Digi-Pönkki jatkaa toimintaansa ensi syksynä kesätauon jälkeen ja ensi vuoden keväällä. Tänä keväänä maaliskuussa Digi-Pönkki laajeni kolme viikkoa kestäneeksi tehostetuksi opastukseksi, jonka aikana Digi-Pönkin kokoontumisten lisäksi järjestettiin yhteensä yhdeksän koko päivän kestänyttä non stop -periaatteella toiminutta opastuspäivää. Näiden lisäksi järjestettiin myös luento ja työpaja tietoturvasta. Tämä kaikki oli laajennettua Digi-Pönkin toimintaa. Ensi syksyksi on suunnitteilla saman suuntaista lisätoimintaa Digi-Pönkin yhteyteen. Kaikissa näissä opastuksissa on ollut runsaasti osallistujia.

Kehittäjä

johtava informaatikko Seija Shemeikka, Hämeenlinnan pääkirjasto

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.