Fiksua työtä, kevät 2022: Luontoavusteisuus osana Topparin toimintaa

Idea toiminnan toteuttamiseen syntyi työntekijöiden omakohtaisista positiivisista luontokokemuksista sekä kiinnostuksesta luonnon hyvinvointivaikutuksia kohtaan. Osalla työntekijöistä meneillään oleva Green Care -koulutus antoi myös näkökulmia ja motivaatiota toiminnan toteuttamiseen.

Halusimme tarjota nuorille mahdollisuuden saada vaihtelua arkiympäristöön, jossa monien toimintaan osallistuvien nuorten aika kuluu erilaisten älylaitteiden parissa. Halusimme osallistaa nuoria luontopainotteisen luovan ja kehittävän toiminnan pariin.

Topparin luontoavusteisen toiminnan tarkoituksena oli lisäksi esitellä nuorille kaupungin lähiliikunta ja -luontokohteita, jotta kynnys luontoon lähtemisestä myös omatoimisesti madaltuisi.

Toteutimme vuoden 2021 aikana

  • 2 x Toiminta 10-ryhmän, joka sisälsi 10 toiminnallista tapaamista luontokohteissa Hämeenlinnassa ja lähialueilla
  • kalastusretkiä
  • eläin- ja luontoavusteista ryhmätoimintaa
  • eläin- ja luontoavusteisia yksilötapaamisia

Luontoavusteisen toiminnan tavoitteena on edistää nuorten hyvinvointia ja elämänlaatua. Ammatillinen luontoavusteinen toiminta edellyttää työntekijältä kykyä tunnistaa nuorten erityistarpeet. Luontoympäristössä nuoret kykenevät toimimaan osana ryhmää ja pääsevät kokemaan vertaisuutta erilaisista erityistarpeista tai sosioekonomisesta taustastaan huolimatta.

Luontoavusteisen toiminnan avulla olemme pystyneet tarjoamaan toimintaa isolle asiakasmäärälle kustannustehokkaasti. Olemme hyödyntäneet monialaista yhteistyötä. Nuoret ovat liikkuneet Topparin toiminnan myötä luonnossa viikoittain vuodenajasta riippumatta. Nuoret ovat ulkoilleet ja irtaantuneet totutusta toimintaympäristöstään. Nuoret ovat saaneet elämyksellisiä luontokokemuksia, joista saamamme palaute on ollut positiivista.

Luontotoiminta on mahdollista vuoden ajasta riippumatta ja tullut pysyvästi osaksi Topparin toimintaa ja ajattelutapaa.

Kehittäjät

sosiaaliohjaaja Katja Petro, Toppari
sosiaaliohjaaja Laura Eerola, Toppari
psykiatrinen sairaanhoitaja Hanna Häyrynen, Toppari
sosiaaliohjaaja Elina Lundberg, Lastensuojelun avohuolto
nuorisotyöntekijä Peter Petro, Ankkuri

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.