Palkittu! Fiksua työtä, kevät 2022: Nummen kirjaston ja Nuorisopalveluiden yhteinen monikulttuuristen tyttöjen taidekerho – Shoolimoolit

Kerhon taustat
Nummen alueella on huomattava määrä varhaisnuoria, jotka jäävät ikänsä puolesta ulkopuolelle niin nuorisotilatoiminnasta, kuin muistakin lasten- ja nuorten vapaa-ajantoiminnoista. Kirjaston ja nuorisopalveluiden työntekijät havaitsivat tahoillaan arkityössään selkeän tarpeen monikulttuuristen tyttöjen toiminnalle. Työntekijät halusivat yhdistää ammattitaitonsa ja voimansa tarjotakseen alueen nuorille jotakin uutta. Yhteisen toiminnan avulla luotaisiin myös uutta toimintakulttuuria ison talon, siis Nummen yhtenäiskoulun, kirjaston ja nuorisopalveluiden välillä.

Taidekerho perustettiin nuorten tarpeesta mielekkääseen vapaa-ajantoimintaan Nummen alueella. Tahdoimme tarjota nuorille turvallisen tilan tehdä ja keskustella nyt ja jatkossa, sekä rohkaista nuoria kulttuuriharrastuksiin ja luovuuteen. Tavoitteenamme oli luoda yhteisöllisyyttä nuorten välillä, mutta myös kaupungin työntekijöiden välillä. Alueen kirjaston palvelut ja nuorisotyö tulevat ihan toisella tavalla tutuiksi nuorille, kun he pääsevät itse suunnittelemaan ja tekemään alueella heille mielekästä toimintaa tahojen kanssa.


Aikataulu
Aloitustapaaminen 16.3.2022
Toimintakerrat 23.3.2022-31.5.2022, joka toinen keskiviikko klo 16-17
Kerhon päätösnäyttely viikolla 22

Kerhon toteutus
Järjestimme toiminnasta kiinnostuneiden nuorten kanssa ideointitapaamisen 16.3.2022. Vaikka toiminta kohdennettiin erityisesti monikulttuurisille tytöille, pysyi kerho avoimena kaikenlaisista taustoista tuleville tytöille. Osallistujajoukoksi muodostui lopulta kuuden nuoren tiivis kaveriporukka.

Nuoret saivat päättää toiminnan sisällöistä ja lisäksi loimme yhteisen WhatsApp-ryhmän sekä hahmotelman aikataulusta. Tekemisen muodoksi valikoitui kevään 2022 mittainen taideprojekti, jossa käsitellään vaihtuvia teemoja ja kokeillaan erilaisia luovia tekniikoita. Nuoret päättivät ryhmänsä nimeksi Shoolimoolit.

Jokaiselle toimintakerralle valittiin teema. Työskentelyssä lähdettiin liikkeelle nuoresta itsestään, laajentaen sitten perheeseen ja läheisiin, luontoon ja ympäristöön sekä yhteiskuntaan. Jokaisella kerralla pureuduttiin aina yhteen uuteen tapaan tehdä taidetta. Tapaamisiin on mahtunut graffitin piirtämistä, vesivärejä, tusseja, valokuvausta ja askartelua, sekä hyviä keskusteluja tekemisen lomassa. Osana toimintaa kävimme Kulttuurikeskus Arxissa sekä saimme vierailevan ohjaajan nuorisopalveluista.

Toukokuun lopussa pystytämme Nummen yhtenäiskoulun tiloihin taidenäyttelyn, jossa ryhmän teokset asetetaan näytille. Näyttelyssä kerrotaan myös kevään kulusta, sekä nuorten ajatuksia projektista. Tällä tavalla pyrimme jatkamaan projektia myös ensi syksynä – tuomaan esille muille koulun oppilaille toimintaa, jota on tarjolla.

Kerhon saavutukset
Tavoitteemme on toteutunut. Ryhmä on sitoutunut ja nuoret tulevat täynnä intoa paikalle. He kannustavat toisiaan, antavat vinkkejä ja kehuvat toistensa töitä. Ensimmäisellä kerralla tehdyt säännöt ovat pitäneet ja nuoret ovat laittaneet aktiivisesti ideoita WhatsApp-ryhmään. Tunnelma ryhmässä on innostunut, motivoitunut ja lämmin. Olemme saaneet yhteyden nuoriin.

Molemmat toimijat kokevat tämän yhteyden olevan tärkeä. Kirjasto pyrkii tavoittamaan nuoria ja haluaa innostaa heitä mukaan toimintoihinsa, sekä osallistaa palveluiden suunnitteluun. Kerhon ansiosta kynnys osallistua kirjaston toimintaan on madaltunut. Myös kirjasto on osa nuorten kasvattajaverkostoa ja siellä oleva tuttu ja turvallinen aikuinen voi olla nuorelle todella tärkeä. Tutustuminen ja yhteys nuoriin luo molemminpuolista luottamusta ja parantaa nuorten saamaa asiakaspalvelua kirjastossa. Myös nuorisotyöntekijä pitää tätä yhteyttä erinomaisen hyvänä. Osa nuorista siirtyy yläasteelle syksyllä, nyt heillä on koululla ainakin yksi tuttu aikuinen, josta pitävät ja jonka luo voi tulla. Myös nuorisotilatoimintaan osallistumiseen on matalampi kynnys. Pitkät, hyvät ja luottamukselliset suhteet ovat tärkeitä niin nuorille, kuin työntekijällekin.

Kirjasto ja nuorisopalvelut ovat tehneet harmillisen vähän yhteistyötä, vaikka tietotaidon ansiosta mahdollisuuksia olisi monenlaiseen toimintaan. Shoolimooli-ryhmän ansiosta olemme rakentaneet vankan ja toimivan yhteistyön kahden toimijan välille. Yhteistyö lisää huomattavasti molempien työntekijöiden hyvinvointia – kaikkea työtä ei voi, eikä kuulukaan tehdä yksin.

Minkälainen on kerhon tulevaisuus?
Syksyllä kuulostelemme jälleen tarpeita uudelle ryhmälle ja harrastustoiminnan jatkamiselle. Hienoa olisi, jos voisimme kehittää ryhmätoimintaa edelleen. Nyt osallistuvat nuoret voisivat toimia jossakin vaiheessa vertaisohjaajina muille alueen nuorille tehden ryhmästä vielä enemmän heidän näköisensä. Nuorten kohtaamisen ja keskustelun kautta saamme selville todellisia kehittämistarpeita. Ideat ja tavat tehdä tulevat kuitenkin aina nuorilta ja menemme sen mukaan. Toinen meistä työntekijöistä jää pois seuraavan lukuvuoden ajaksi, mutta yhteistyö ei tule katkeamaan. Esittelemme luomamme toimintamallin omissa työyhteisöissämme, sillä haluamme taata jatkumon työlle, vaikka ihmiset vaihtuisivatkin.

Kehittäjät

kirjastovirkailija Merja Kauppinen, Nummen kirjasto
nuorisotyöntekijä Elli Seppälä, Lännen alueen nuorisotyö

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.