Fiksua työtä, kevät 2022: Revontulisanomat osallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistajina sekä työssäkehittymisen ja pedagogisen dokumentoinnin välineenä jo vuodesta 2010

Revontulieskarimme arvolähtökohtana on ollut aina moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri. Meillä on usean vuoden ajan ollut lapsia eri kulttuuritaustoista, erilaisista lähtökohdista ja erilaisilla tarpeilla. Lasten ikäjakauma ei ole eskariryhmässämme suurin ns. erottava tekijä lähinnä muut asiat.

Mielestämme tärkeää on

  • nähdä ja huomioida sensitiivisesti jokainen lapsi, päivittäin.
  • sanoittaa ihan kaikkien lasten taitoja ja huomata päivittäin erityisesti niitä hyviä juttuja niin lapselle itselleen, lapsiryhmässä kuin heidän huoltajilleen.
  • että jokaiselle luodaan mahdollisuuksia kehittyä taidoissaan ja tehdä omia valintojaan

Yhteisöllisyyttä olemme vahvistaneet lapsiryhmässämme yhteisillä kokoontumisilla koko eskariryhmän voimin ja monen muotoisissa muuttuvissa pienryhmissä, yhteisellä hauskanpidolla, yhdessä päättämällä ja toimintaa suunnittelemalla sekä keskustelun taitoja harjoittelemalla. Mutta puhetaito ei saa olla ainoa keino lapsen vaikuttaa asioihinsa. Aina ei puhetta tule tai hetki ei ole sopiva kertoa toiveista ja tarpeista.

Leikin, vuorovaikutustilanteiden ja kaverisuhteiden havainnointi sekä vanhempien kanssa keskusteleminen antavat paljon arvokasta tietoa, jolla voimme lisätä jokaisen lapsen ja perheen osallisuutta. Näitä havaintojamme olemme tehneet jo usean vuoden ajan näkyväksi lapsille ja heidän vanhemmilleen Revontulisanomiin.

Alusta asti on ollut tärkeää että kukin tiimiläinen lastenhoitajasta varhaiskasvatuksenopettajaan osallistuu sanomien koostamiseen ja toimittamiseen oman ammatillisen näkemyksensä kautta, vuoroviikkoperiaattella.

Revontulisanomat ovat läpileikkaus viikon tapahtumista ja tulevan tiedottamisesta. Ne sisältävät paljon ryhmän aikuisten ja lasten kuvaamaa materiaalia, lasten ajatuksia ajankohtaisista asioista, haastatteluja, käsitekarttoja yhteisistä pohdinnoista, lasten itse tuottamaa eskarisisältöä; omia tarinoita, kuvatekstejä tai tuotoksia kuten piirroksia tai videoklippejä.

Toisinaan aikuinen toimii vain sanomien avustajana ja mahdollistajana lasten koosteessa sanomat kirjoittamalla ja piirtämällä tai iPadin sovelluksia (kuten Pages, BookCreator, SparkVideo tai IMovie) hyödyntämällä ja digitaitoja samalla oppimalla.

Sanomia katsellaan päiväkodissa lapsirymässä tai lapsen kanssa kahden kesken. Palataan menneeseen ja luodaan arvokkaita muistijälkiä.

Vanhemmille Revontulisanomat lähetetään viikon päätteksi toiminnnanohjausjärjestelmän kautta drive-linkkinä tai paperiversiona, jos heillä ei ole mahdollisuutta katsoa sähköistä muotoa.

Revontulisanomia hyödynnetään perheissä yhteisissä keskusteluhetkissä viikon eskarikuulumisista. Olemme saaneet vanhemmilta paljon positiivista palautetta juurikin sanomien visuaalisuudesta.
Kuvat kertovat!

Kehittäjät

Merja Uotila, Ojoisten päiväkoti
Anni Parviainen, Ojoisten päiväkoti
Marika Myllymäki, Ojoisten päiväkoti

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.