Fiksua työtä, kevät 2022: Tiiminvetäjän käsikirja

Tiiminvetäjän käsikirja -tiimityössä on voimaa!

Seminaarin koulu on vahvasti tiimiorganisaatio. Tiimitoimintaa on kehitetty toimintavuosien aikana vastaamaan koulun tarpeita. Tiimeillä on omat kehittämistavoitteensa, jotka kirjataan lukuvuosittain koulun toiminta- ja kehittämissuunnitelmaan. Jokaisen tiimin toimintaa organisoi tiiminvetäjä koulussa yhteisesti määriteltyjen periaatteiden mukaisesti. Tiiminvetäjät kuuluvat suunnitteluryhmään yhdessä esihenkilöiden kanssa.

Tiimien ja tiiminvetäjien toimintatapoja ei ole kirjoitettu aiemmin auki, mikä on tuonut epävarmuutta lukuvuoden alkaessa tiimien toiminnan tehokkaaseen käynnistämiseen. Isossa koulussamme henkilökunnan vaihtuvuus on suurta ja tiimien kokoonpanot vaihtelevat vuosittain. Työyhteisössämme koettiin, että toimintaperiaatteet on hyvä löytyä tiiminvetäjän käsikirjasta, johon on linkitetty tiimitoiminnan vuosikello.

Tiiminvetäjän käsikirjaan on kirjattu Seminaarin koulun tiiminvetäjän tehtävät, ”työkalut”, tiimitoiminnan käynnistäminen ja tiimien tehtävät (vuosikello), suunnitteluryhmän toimintaraamit ja sen jäsenet. Tiiminvetäjän käsikirjan avulla helpotetaan tiimien toimintaa, lisätään yhtenäisyyttä ja vahvistetaan tiimien välistä yhteistyötä. Uusien tiiminvetäjien on selkeä organisoida tiimin toimintaa lukuvuoden alussa. Tiiminvetäjän työkaluista löytyy keinoja, joilla koulussamme lisätään työyhteisön hyvinvointia. Näitä ovat mm. tiimien virkistyskahvit ja tiimien yhteisesti järjestämät aamupalat kuukausittain koko henkilökunnalle.

Kokosimme tiiminvetäjän käsikirjan hyödyttääksemme omaa työyhteisöämme ja mahdollisesti kaupungin muita organisaatioita.

Kehittäjät

Paula Aalto, Seminaarin koulu
Milla Junna, Seminaarin koulu

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.