Fiksua työtä, kevät 2022: TIMANTTITIIMI -hioo kaveritaitoja alakouluissa

Mistä idea sai alkunsa? mitä ja miksi on tehty?
Ankkuritiimin työntekijöihin erityisesti poliisiin ollaan paljon yhteydessä kouluilta. Yhteydenottojen syynä on koulukiusaaminen, joka toisinaan voitaisiin luokitella jo kouluväkivallaksi. Koulut pyytävät Ankkuritiimin eri ammattilaisilta apua ja tukea näiden tilanteiden selvittelyyn ja tilanteiden rauhoittamiseen. Työskentely yksittäisen nuoren kanssa vie paljon aikaa ja resurssia niin koulun henkilökunnalta kuin myös Ankkurin työntekijältä, joten ajatus työn tehostamisesta nousi pintaan. Ryhmätoiminnalla pystymme työskentelemään tehokkaasti ja useamman lapsen kanssa samanaikaisesti. Ryhmätoiminnalla myös vähennetään yksittäiseen työntekijään kohdistuvaa kuormitusta.

Ankkurin työntekijät lähtivät pohtimaan, miten he voisivat tukea kouluja heidän työssään ja miten he erityisesti voisivat tukea oppilaita saamaan paremmat kaveritaidot, jotta nämä ikävät tilanteet koulussa vähenisivät. Ryhmän tarkoituksena ei ole lähteä tekemään koulun työtä, ei myöskään varsinaisesti sovitella lasten riitatilanteita. Ryhmän tarkoitus on opettaa lapsille taitoja, joita he tarvitsevat ollessaan kanssakäymisessä toistensa kanssa kasvotusten tai sosiaalisessa mediassa. Toisaalta ryhmän tarkoitus tukea koulua siinä kohtaa, kun kiusaaminen on pitkittynyttä ja koulun omilla toimilla ei ole saatu kiusaamista loppumaan. Ankkurin ryhmätoiminnalla on myös erityinen mahdollisuus pyytää ryhmätapaamiseen mukaan Ankkuripoliisi tai ennalta estävän toiminnan poliisin.

Kummallakin vakinaisella ryhmänvetäjällä on ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja pätevyys ja tämän vuoksi ryhmästä haluttiin voimavara- ja ratkaisukeskeinen, lapsen kaveritaitoja positiivisesti kehittävä ryhmä. Tärkeänä ajatuksena oli myös saada niin sanotut kiusaajat ja kiusatut samaan ryhmään.

Yhdessä pohdimme millaiset taidot lapsella tulisi olla, jotta oleminen kavereiden ja luokkakavereiden kanssa sujuisi. Kaveritaidot, sosiaaliset taidot, tunnetaidot ja sosiaalisen median pelisäännöt nousivat mieleemme. Näiden teemojen ympärille lähdimme rakentamaan ryhmäämme, joka sai nimekseen Timanttitiimi. Timanttitiimi siksi, että nimestä ei tulisi negatiivista kaikua vaan juurikin positiivinen ajatus hiotuista kaveritaidoista.

Teimme esityksen ryhmätoiminnastamme ja esittelimme sen omalle tiimillemme ja myös esihenkilöillemme. Saimme positiivista palautetta niin omalta tiimiltämme kuin esihenkilöiltämmekin. Ankkuri toimii seutukunnallisesti Hattulan, Janakkalan ja Hämeenlinnan alueella. Päätimme ryhmän kokeiluvaiheessa tarjota toimintaamme kolmelle koululle ja näin olle valitsimme yhden koulun jokaisesta kunnasta. Koulujen valitsemisessa meitä auttoi tiimimme poliisijäsen, jolla on usean vuoden kokemus kouluyhteistyöstä. Lähetimme valittujen koulujen rehtoreille Timanttitiimistä laaditun esitteen. Olimme valmiita polkaisemaan ryhmätoimintamme käyntiin heti tammikuussa 2022.

Turengin koulu tarttui ensimmäisenä viestiimme ja ensimmäinen ryhmä käynnistyi helmikuussa 2022. Timanttitiimi työskenteli lasten kanssa ratkaisukeskeisesti kaveritaitoja harjoitellen. Timanttitiimiin osallistuneiden poikien taitoja vahvistettiin ja hiottiin sosiaalisten taitojen, tunnetaitojen, kaveritaitojen ja sosiaalisen median käyttötaitojen osalta. Ryhmään osallistui 6 poikaa ja ryhmä kokoontui kerran viikossa. Tapaamisia oli yhteensä kuusi. Ryhmä kokoontui koulun tiloissa ja kouluaikana. Pojat osallistuivat ryhmään muutamia sairauspoissaoloja lukuun ottamatta. Ryhmän haastavuudesta huolimatta pojat olivat sitoutuneita työskentelyyn. Työskentely oli monipuolista, ratkaisukeskeistä ja toiminnallista.

Ensimmäisellä tapaamisella tutustuimme toisiimme ja kerroimme pojille ryhmän tarkoituksen. Toisen ja kolmannen tapaamiskerran aiheena oli kaveritaidot ja sosiaaliset taidot. Näillä kerroilla keskityimme yhteistyön, kaverin kunnioittamisen ja erilaisuuden hyväksymiseen. Sekä keskustelimme yhdessä poikien tämän hetkisistä kaveritaidoista. Neljännellä kerralla keskityimme sosiaalisen median pelisääntöihin. Ryhmää tapaamaan tuli EET-poliisi hän piti pojille napakan luennon sosiaalisessa mediassa olemisesta ja pelisäännöistä sekä kertoi mihin voi johtaa kiusaaminen sosiaalisessa mediassa. Viidennellä kerralla keskityimme tunnetaitoihin. Kaikilla ryhmään osallistuneilla pojilla oli kokemusta kiusatuksi tulemisesta ja kiusaajana olemisesta. Näin päästiin käsittelemään tunteita kummastakin roolista. Ryhmän haastavuuden vuoksi päädyimme tapaamaan poikia vielä kuudennen kerran ja silloin juttelimme hetken jokaisen kanssa kahden kesken.

Mitä on saavutettu? Miten työ jatkuu?
Ensimmäinen ryhmä on saatu päätökseen. Ryhmä oli haastava, lähinnä ryhmän levottomuuden ja rauhattomuuden takia, eivätkä ryhmän vetäjät päässeet helpolla ensimmäisen ryhmän ohjauksessa. Koulussa luokan opettaja sekä koulun rehtori seuraavat tilannetta jatkossa. Ryhmän vetäjät toivovat, että yhdessä vietetystä ajasta sekä harjoitteista olisi jäänyt pojille jotakin mieleen ja, että he oppisivat käyttämään tietoa ja taitoja hyväkseen toimiessaan kavereiden kanssa niin koulussa kuin vapaa-ajalla. Pidempiaikaiset vaikutukset tulevat näkyväksi ajan saatossa. Koulun kanssa on sovittu seurannasta, tilanteen niin vaatiessa.

Timanttitiimin työ kouluilla tulee jatkumaan. Toukokuussa 2022 lähetämme alueemme kaikille alakouluille esitteemme Timanttitiimistä ja tarjoudumme tekemään yhteistyötä koulujen kanssa pitkittyneissä kiusaamistilanteissa. Ryhmän toimintaa ja tapaamisten sisältöä tullaan kehittämään. Ryhmän sisältöä muokataan lasten iän, koululta saadun tiedon sekä esille nousseiden haasteiden ja pidettyjen ryhmien myötä saadun palautteen ja kokemusten mukaan.

Kehittäjät

psykiatrinen sairaanhoitaja Minna Luhtala, Ankkuritiimi
sosionomi Marja Poikonen, Ankkuritiimi

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.