Fiksua työtä, kevät 2023: Kouluaterian monipuolistaminen, salaattien tarjoaminen komponentteina sekä kasvisruoan nostaminen aidoksi vaihtoehdoksi

Mistä idea sai alkunsa?

 • Hämeenlinnan kaupungin koulujen ateriapalvelut eivät ole vastanneet ateriapalveluasiantuntijan kokemuksen mukaan täysin tämän päivän kasvaneita vaatimuksia.
  • Tavoitteena on lisätä oppilaiden ja henkilöstön valinnan vapautta ja kasvattaa täten asiakastyytyväisyyttä.
  • Tavoitteena on lisätä kasvisten syöntiä, kasvattaa salaattipöydän houkuttelevuutta ja tarjota kasvisruoka aitona vaihtoehtona oppilaille kaikissa yksiköissä.
  • Hiilineutraali Hämeenlinna ohjaa toimintaa myös kasvisruoan menekin kasvattamiseen.

Mitä ja miksi on tehty?

Ateriapalveluasiantuntija on esittänyt palveluntuottajalle 2022 käydyissä keskusteluissa toimenpiteitä valikoiman kehittämiseksi ja houkuttelevuuden lisäämiseksi ilman kaupungille koituvia lisäkustannuksia.

Salaatit

 • Nyt kaikissa kaupungin yksiköissä tarjotaan salaatit komponentteina, kun aiemmin salaatti tarjottiin sekoitettuna. Komponentteina tarjottava salaatti tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden valita ainoastaan mieluisia raaka-aineita lautaselle. Näin tarjottuna lisätään kasvisten menekkiä, parannetaan tarjoaman houkuttelevuutta ja vähennetään hävikkiä.

Kasvisruoka

 • Kasvisruoka tarjotaan jokaisessa koulussa aitona vaihtoehtona, eikä enää erityisruokavaliona.
 • Myös kasvisruokapäivinä tarjolla on aina kaksi vaihtoehtoa.
 • Tavoitteena muutoksella on se, että jokaiselle asiakkaalle löytyisi mieluisa ateriavaihtoehto.

Tehdyistä muutoksista on saatu positiivista palautetta sekä henkilöstöltä, että oppilailta.

Miten työ jatkuu

 • Edellä mainitut asiat huomioidaan tulevissa kilpailutuksissa ja palvelukuvauksissa entistä kattavammin. Uusien sopimusten palvelukuvauksissa esimerkiksi salaattikomponenttien määrä nostetaan kolmesta viiteen.

Kehittäjä

Juho-Jussi Hyvärinen, ateriapalveluasiantuntija

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.