Fiksua työtä, syksy 2021: Seminaarin koulun kiusaamisen vastaista työtä tekevä Helppi-tiimi

Valtakunnan tasolla keskustelutti syksyllä 2020 väkivaltaiset tappelut kouluissa sekä koulukiusaaminen. Myös Seminaarin koulussa opettajat, ohjaajat (ja muukin henkilökunta) selvittävät välituntien jälkeen ihan liian usein erimielisyyksiä ja isommat tappelut ovat edenneet rehtoreiden selvittelyihin sekä lastensuojelun Ankkuriin saakka. Oppilaiden ansiokas vertaissovittelu eli verso-toiminta on pyörinyt vuosia, mutta aina tämä ei riitä.

Koulussamme toimitaan jyrkästi kiusaamista vastaan. Teemoinamme ovat nollatoleranssi, ennaltaehkäiseminen, varhainen tilanteisiin puuttuminen ja välitön selvittäminen. Olemme koulussamme rakentaneet rakenteita ja työskennelleet työyhteisössämme erilaisin keinoin erimielisyyksien ennaltaehkäisyssä sekä riitojen/ kiusaamisen tehokkaassa hoitamisessa. Syksystä 2020 alkaen olemme hoitaneet koulussamme kiusaamista ja väkivaltaisia tilanteita ennaltaehkäisevästi vieläkin tehokkaammin ja varhaisemmalla puuttumisella.

Kiusaamista vastaan työskentelee Helppi-tiimi, joka syntyi syksyllä 2020 kahden pitkään opettajana toimineen opettajamme Katja Sahan ja Lasse Vartiaisen ideasta ja halusta huolehtia siitä, että Seminaarin koulussa ei kiusata ketään. ”Kiusaamisen vastaisessa KiVa-tiimissä toimiessamme huomasimme, että oppilaat ottivat usein tilanteen vakavammin, kun siihen puututtiin tiimin kautta ja ikään kuin vieraammin (ei vain oma ope) voimin.”

Helpistä tuli niin olennainen, onnistunut ja tärkeä osa kiusaamisen vastaisessa työskentelyssä, että toimintaa jatkettiin myös tänä syksynä, vaikka pitkäaikainen opettajamme Katja siirtyikin toisen kunnan palvelukseen. Helppi-tiimiä vetävät lukuvuonna 2021-2022 luokanopettaja Lasse Vartiainen ja kouluohjaaja Jani-Pekka Kajan.

Helppi keksittiin Verson rinnalle ratkaisemaan hankalampia kiusaamistapauksia

Helppi-tiimiin voi ottaa yhteyttä opettaja tai huoltaja huomatessaan, tai oppilaan hänelle kerrottua, koulussa tapahtuvasta kiusaamisesta.

Helppi-tiimi auttaa tapauksissa, joissa kiusaaminen on ollut pidempiaikaista ja on kohdistunut samaan oppilaaseen, eikä asia ole omien aikuisten voimin ratkennut. Helppi-tiimi keskustelee kunkin tapaukseen liittyvän oppilaan kanssa ensin yksitellen selvittääkseen, mitä todella on tapahtunut. Lopuksi tapaukseen liittyvät oppilaat otetaan koolle kaikki yhdessä ja tehdään sopimus kiusaamisen lopettamiseksi. Asiasta tiedotetaan aina myös huoltajia. Oppilaiden kanssa sovitaan myös muutaman päivän päähän seuranta tapaaminen, jossa varmistetaan, että kiusaaminen todellakin on loppunut. Helppi-tapaamiset sovitaan välitunneille, mahdollisimman pian kun ne tietoomme tulevat.

Osana toimintaa pyörii myös Helppi-tuntien pitäminen luokissa. Oppitunnilla puhutaan mm. kaveritaidoista, luokkahengestä sekä toisten huomioimisesta. Tunteja voivat varata luokkien opettajat tai niitä voidaan tarjota oppilashuoltoryhmän kautta, jos luokassa tuntuu olevan kaverisuhteet pahemmin solmussa tai on vaikeuksia ilmapiirin kanssa. Useimmiten ulkopuolisen aikuisen tuki ja apu on se ratkaiseva tekijä. Helppi-tiimi auttaa myös, jos opettaja kaipaa vinkkejä tilanteisiin ja työkaluja arkeen!

Helppi-tiimi on tehnyt erinomaisen hyvää ennakoivaa työtä kiusaamisen ehkäisemiseksi ja ratkonut ansiokkaasti haastavia kiusaamistilanteita. Opettajat ja oppilaat ovat myös kokeneet Helppi-tuntien edistäneen ja auttaneen merkittävästi luokkien yhteishengessä. Muutos aiempien vuosien tilanteeseen on ollut selkeästi huomattavissa ja henkilökunta on Helppi-toiminnan ansiosta oppinut reagoimaan herkemmin jo pienempiin signaaleihin oppilaiden välisissä erimielisyyksissä.

Kehittäjät

Seminaarin koulun Helppi-tiimi: Lasse Vartiainen ja Katja Saha (lukuvuosi 2020-2021), Lasse Vartiainen ja Jani-Pekka Kajan (lukuvuosi 2021-2022)

Yhteydenotot: Lasse Vartiainen p. 045 2334288

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.