Fiksua työtä, syksy 2022: Etäpäivätoimintaa ikäihmisille

Hämeenlinnassa, Hauhon kotihoidossa on ollut syksystä 2017 lähtien kokeilussa Lumo-videopuhelimia. Lumojen välityksellä kotihoidon hoitajilla on ollut mahdollista olla yhteydessä videovälitteisesti kotihoidon asiakkaisiin.  

Idea etäpäivätoiminnasta sai alkunsa vähitellen kotihoidon ensin hyödyntäessä lumo-videopuhelimia. Ikääntyneiden lukumäärä tulee tulevaisuudessa kasvamaan. Ikäihmisille on tulevaisuudessa pystyttävä takaamaan yhdenvertaiset ja saavutettavissa olevat palvelut. Näin ollen etäpäivätoiminnan toimintamallin kehittäminen on tullut ajankohtaiseksi, jotta voidaan taata kaikille halukkaille ikäihmisille kuntouttavaa päivätoimintaa. Etäpäivätoiminta on ennaltaehkäisevää sekä toimintakykyä kokonaisvaltaisesti tukevaa toimintaa. 

Fysioterapeutti Mari Hautamäki on yhdessä kuntouttavan päivätoiminnan ohjaajien Anne Suomisen ja Marianne Malkavaaran kanssa kehittänyt kuntouttavan etäpäivätoiminnan mallin Hauhon päivätoiminnassa. Kehittämisessä on myös tiiviisti ollut mukana palvelusuunnittelija Riikka Iso-Pietilä. Hautamäen YAMK opinnot ovat osaltaan myös tukeneet kehittämistä, mikä on ollut alusta lähtien työntekijälähtöistä. Anne Suominen ja Marianne Malkavaara ovat pilotoineet syksystä 2021 lähtien kevääseen 2022 oman työnsä ohella kuntouttavan etäpäivätoiminnan toimintamallin. 

Etäpäivätoimintaa olisi mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa kuntouttavan päivätoiminnan rinnalla tai omana palvelunaan. 

Kehittäjät

Mari Hautamäki, Koivukodon palvelutalo
Anne Suominen, Ydin-Hämeen päivätoiminta
Marianne Malkavaara, Ydin-Hämeen päivätoiminta
Riikka Iso-Pietilä, Ikäihmisten hoidon ja hoivan hallinto

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.