Fiksua työtä, syksy 2022: Kotoutuja kuntoutuu

Opinnollisen kuntoutuksen Paavo-ryhmä, eli OpinPa, on Hämeenlinnan kaupungin Kotoutumisen edistämisen palveluiden ryhmä sellaisille maahanmuuttajille, joiden kielenopiskelu on eri syistä estynyt tai keskeytynyt. Kotoutumista ja suomen kielen oppimista hidastavia tekijöitä ovat mm.  heikko terveys, vaikea elämäntilanne tai korkea ikä yhdistettynä heikkoon luku- ja kirjoitustaitoon.

Kotouttavan ryhmätoiminnan kehittäminen alkoi vuonna 2017 Paavo-pilottina. Paavo-ryhmätoiminta vakinaistui osaksi kaupungin palveluita vuonna 2020. Opinnollisen kuntoutuksen työote tuli mukaan tammikuussa 2022. Opinnollisessa kuntoutuksessa lähtökohtana on tilanne, jossa oppimisen esteiden takia on syntynyt oppimisvaje, mikä estää henkilöä saavuttamasta tavoitteitaan ja pääsemästä elämässään eteenpäin. Oppimisen esteet pyritään tunnistamaan ja poistamaan. Kun oppimisvalmiudet kehittyvät, myös toimintakyky paranee. (Lähde: oppimisvaikeus.fi)

Uudessa OpinPa palvelussa pedagoginen osaaminen ostettiin Vanajaveden Opistolta ja opetus siirtyi Vanajaveden Opiston tiloihin Jaakonkadulle. OpinPa opiskelijoiden tukena on nyt sekä suomen kielen opettaja Marjo Löflundin apu, että OpinPa -ryhmän ohjaajan Eevaleena Taala yksilöllinen tuki. Uutena sisältönä mukaan on tullut sairaanhoitaja Tarja Sarasen, terveydenhoitaja Kaija Torenius-Heikkosen, sairaanhoitaja Anita Kiiskisen sekä psykiatrisen sairaanhoitaja Sarita Riipinluoman pitämät tulkatut terveys- ja hyvinvointitunnit. Näillä tunneilla opiskelijat ovat oppineet kuinka toimia suomalaisessa terveyspalveluissa sekä hoitamaan terveyttään. Kerran viikossa on myös tulkatut yhteiskuntaorientaatiotunnit, mitä pitää opastaja Rami Al-Hijazi yhdessä ryhmän ohjaajan kanssa. Näillä tunneilla asiakkaat saavat tietoa ja voivat keskustella suomalaisesta yhteiskunnasta ja kulttuurista.

OpinPa-ryhmän avulla on tavoitettu lukuisia sellaisia maahanmuuttajia, jotka olisivat muuten pudonneet koulutusten ulkopuolelle. Opiskelijoiden tavoitteet ja edistyminen ovat yksilöllisiä. Asiakkaiden palautteet ovat olleet positiivisia. Ryhmästä saa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja opiskelijoiden itsetunto kasvaa taitojen kehittymisen myötä.

Kehittäjät

Eevaleen Taala, Kotoutumista edistävä palvelu
Marjo Löflund, Vanajaveden opisto
Erika Jokinen, Kotoutumista edistävä palvelu
Tanja Tauro, Kotoutumista edistävä palvelu
Rami Al-Hijazi, Kotoutumista edistävä palvelu
Anna Kolata, Kotoutumsita edistävä palvelu
Tarja Saranen, Kotoutumista edistävä palvelu
Kaija Torenius-Heikkonen, Kotoutumista edistävä palvelu
Sarita Riipinluoma, Henkisen hyvinvoinnin palvelut
Anita Kiiskinen, Avosairaanhoidon hallinto

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.