Palkittu! Fiksua työtä, syksy 2022: Luokanopettajan ja erityisluokanopettajan yhteisopettajuus – inklusiivisemman opiskelun toimintamalli Seminaarin koulussa

Seminaarin koululla on luotu toimintamalli, jossa yleisopetuksen ryhmä sekä 10 oppilaan pienryhmä työskentelevät tiiviisti yhdessä. Yhteisopettajuutta on kehitetty vuodesta 2012 lähtien henkilökunnan aloitteesta. Tällä hetkellä jokaisella luokka-asteella toimii yksi yhteisopettajuusluokka. 

Yhteisopettajuuden ideana on oppilaiden tasa-arvon ja osallistumisoikeuden takaaminen kaikille oppilaille tuen tarpeesta riippumatta. Malli mahdollistaa myös jokaisen oppilaan kuulumisen kouluyhteisöön ja laajemmat sosiaaliset suhteet. Luokkiemme oppilaista kasvaa lapsia, joilla on kykyä toimia erilaisten ihmisten kanssa. 

Yhteisopettajuuden toteuttaminen hyödyttää aikuisia ja kaikkia luokan oppilaita. Luokanopettajan, erityisluokanopettajan ja kouluohjaajan ammattitaito on kaikkia luokan oppilaita varten. Oppilaat ryhmitellään joustavasti eikä oppilaan tuen taso ole ryhmittelyn perustana. Joustavuus mahdollistaa eriyttämisen ylös- ja alaspäin. 

Työ yhteisopettajuuden eteen on ollut pitkäjänteistä ja tavoitteellista. Vaikka yhteisopettajuusmalli on valmis, se kehittyy koko ajan tekijöiden ja ryhmän näköiseksi.  Yhteisopettajuusluokan aikuisia yhdistää halu kehittyä ja tehdä töitä onnistumisen eteen.  

Yhdessä kohdataan haasteet, yhdessä onnistutaan!

Kehittäjät

Laura Aromaa, Seminaarin koulu
Johanna Metsäpuu, Seminaarin koulu
Outi Salovaara, Seminaarin koulu
Elisa Aro-Koivisto, Seminaarin koulu
Reetta Heinonen, Seminaarin koulu
Mari Orkola, Seminaarin koulu
Katja Harnoster, Seminaarin koulu
Noora Paappanen, Seminaarin koulu
Vili Kaarento, Seminaarin koulu
Teija Saarinen, Seminaarin koulu
Riikka Nikupaavo, Seminaarin koulu
Pekka Kajan, Seminaarin koulu
Markku Forss, Seminaarin koulu
Paulette Karvonen, Seminaarin koulu

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.