Fiksua työtä, syksy 2022: Perheneuvolan osallistuminen Arxin kulttuuritoimintaan

Tavoitteena tukea lapsen tunnetaitoja sekä lisätä vanhempien tietoisuutta ja ymmärrystä lapsen kehityksestä.

Ajatus sai alkunsa kysymyksestä, millaisia mahdollisuuksia olisi virittää lapsiperheiden kulttuuripalvelujen ja perheneuvolan välistä yhteistyötä. Meitä kiinnosti erityisesti se, miten voisimme tavoittaa uusilla tavoilla lapsiperheitä lapsen kasvun ja kehityksen näkökulmasta. Toiveemme oli tavoittaa tavallisia perheitä ja virittää heitä havaitsemaan lapsen kehitykseen liittyviä asioita uusista näkökulmista.

Hämeenlinnassa lastenkulttuuritoiminnalla on pitkät ja kunnioitettavat perinteet. Lokakuussa 2021 pääsimme mukaan Arxin toimintaan osallistumalla sen järjestämään Halloween tapahtumaan. Kehitimme sinne tunne- ja vuorovaikutustaitoja tukevan toimintapajan, ”Tunteiden vuoristoradan”. Siinä perheet houkuteltiin miettimään tunteita ja tunteiden tarkoitusta. Lapsen kehityksen kannalta on erittäin merkittävää, että lapsen tunnekokemus tulee tavoitetuksi vanhemman taholta. Lokakuun 2022 tapahtumassa toteutimme ”Suljettujen silmien köysiradan”, joka sekin viritteli perheet erilaisten tunteiden ja keskinäisen vuorovaikutuksen äärelle, korostaen sitä, kuinka merkittävää vanhemman lapsensa kanssa viettämänä yhteinen aika on. Tapahtumassa vanhempien oli mahdollista saada psykoedukaatiota lapsen kehityksestä niin radan rasteilla kuin keskustelemalla työntekijöiden kanssa.

Ensimmäisellä kerralla tapahtumaan osallistui noin 600 osallistujaa. Toisen kerran kävijämäärä oli myös suuri: lapsia oli yli 400, lisäksi heidän mukanaan olleet aikuiset. Kuvan tarrat kertovat osallistujien antamasta palautteesta. Siitä tulee konkreettisesti esiin paitsi osallistujien runsas lukumäärä (kaikki eivät palautetta antaneet tässä muodossa), myös se, kuinka merkityksellistä lapsille on viettää aikaa perheidensä kanssa.

Työmuoto on elänyt tapahtuman jälkeen niin, että viime keväänä tunteiden vuoristorata oli tarjolla kaikille Perhekeskus Uppiksen asiakkaille Uppsalatalon rappukäytävään rakennetun radan kautta. Tämän vuoden materiaalia on myös tarkoitus hyödyntää Uppsalatalolla.

Työmuoto tulee toivottavasti jatkumaan tällaisena tai jopa laajempana hyvinvointialueelle siirtymisestä huolimatta. Osallistumisella tällaiseen koko alueen väestölle suunnattuun tapahtumaan olemme halunneet olla madaltamassa kynnystä hakeutua nopeammin perheneuvolapalveluiden piiriin. Kun perhettä päästään auttamaan mahdollisimman aikaisin, tarvitaan monesti lyhyempiä interventioita, mikä paitsi säästää inhimillisiä resursseja, on myös kustannustehokasta.

Kehittäjät

Maija-Liisa Kivistö, Perheneuvola
Aleksi Sjöström, Perheneuvola
Emmi Sand, Perheneuvola
Nadja Koskinen, Perheneuvola
Anne Kouhia, Perheneuvola

Fiksua työtä -blogi esittelee Hämeenlinnan kaupungin työntekijöiden kehittämiä arjen innovaatioita ja onnistumistarinoita.