HAMKin Talent Boost -ohjelman mentorit kansainvälisten osaajien tukena

Työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön koordinoima Talent Boost -toimenpideohjelma pyrkii rakentamaan siltoja osaajien ja työpaikkojen välille sekä rakentamaan Suomesta houkuttelevan paikan työskennellä, opiskella, tutkia ja investoida.

”HAMKilla opiskelee tällä hetkellä 850 kansainvälistä opiskelijaa 74 eri maasta”, Hämeen ammattikorkeakoulun Talent Boost Mentor Katariina From esittelee. ”Meillä on mittava määrä monien alojen osaajia, ja se on huomattava rikkaus.”

Suomella on hyvä maine, ja täällä tarjottava korkeakouluopetus on laadukasta. Hämeenlinnaan saapuneet opiskelijat arvostavat lähellä olevaa luontoa, puhtautta sekä turvallisuutta. Perhesyyt sekä hyvä työpaikka saavat opiskelijat vuorostaan jäämään tänne, ja muun muassa näitä seikkoja Talent Boost pyrkii huomioimaan.

Mentorointi keskiössä

Kansainvälisten palveluiden Talent Boost -ohjelma on suunnattu ammattikorkeakoulun opiskelijoille. HAMKin ohjelman fokus on pääasiallisesti mentoroinnissa eli oman urapolun pohtimisessa ja rakentamisessa erilaisia vaihtoehtoja kartoittaen.

Mentoroinnissa huomioidaan jokaisen opiskelijan yksilöllisyys. ”Olemme rinnallakulkijoita tarvittaessa koko kokonaisuudessa mukana. Opiskelun lisäksi olemme tukemassa opiskelijan integroitumista alueelle ja tukemassa täten alueen pitovoimaa. Keskeistä on pohtia opiskelijan kanssa sitä, millaisia mahdollisuuksia alue tarjoaa niin vapaa-ajan kuin työntekemisenkin näkökulmasta, niin että opiskelija voi rakentaa kestävästi uraansa ja elämäänsä tänne.”

Talent Boost -toimintaa kehitetään yhteistyössä aikaisempien opiskelijoiden eli alumnien kanssa. ”Heidän kokemuksensa ja näkemyksensä Suomessa vieraskielisenä olemisesta on erittäin arvokasta”, From korostaa.

Katariina From, Anoush Salazar, Tiina Björkskog ja Qingyang Li. Kuva: Mari Salokangas

Opetus- ja kulttuuriministeriön alainen SIMHE-ohjelma (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) palvelee jo korkeastikoulutettuja kansainvälisiä osaajia ja korkeakoulutuksesta kiinnostuneita maahanmuuttajia. ”SIMHEssä lähtökohta on opiskelijan jo olemassa olevassa osaamisessa ja siinä, miten sitä voidaan hyödyntää. Osaamisen rinnalle voidaan suunnitella pienempiä opintokokonaisuuksia tai puntaroida työnteon mahdollisuutta. Omat kiinnostuksen kohteet ja ajatukset ovat ensisijaisia”, From havainnollistaa.

Yhteinen prosessi

Talent Boost -ohjelma näkee kansainvälisten osaajien asiantuntemuksen vahvistavan suomalaisten yritysten ja organisaatioiden kansainvälistymistä ja uudistumista. Osaajien integroituminen sekä erityisosaamisen hyödyntäminen edellyttävät eri toimijoiden, kuten kaupunkien, oppilaitosten ja yritysten, pitkäjänteistä yhteistyötä.

”Tarvitaan syvää ymmärrystä siitä, että tämä on yhteinen prosessi. Suomalaisilta yrityksiltä toivomme rohkeutta ja uskallusta. Mukaan voi lähteä hyvinkin matalalla kynnyksellä. Me autamme löytämään oikeat yhteistyömuodot ja olemme myös yritysten tukena”, From erittelee. ”Aina voi kysyä ja olla meihin yhteydessä.”

Opiskeluaikaan vuorostaan voi – niin suomalaisella kuin kansainväliselläkin opiskelijalla – limittyä hyvin erilaisia työnkuvia ja vaiheita. ”Opiskelijoiden kanssa keskustelemme siitä, kuinka jokainen työtehtävä ja mahdollisuus on arvokas. Kannustan tarkastelemaan asioita siitä näkökulmasta, mitä työtehtävässä on oppinut ja miten kielitaito on karttunut.”

Autenttisia kielenoppimiskonteksteja

Pohtiessaan Talent Boostin konkreettista tasoa From esittelee inspiroivan Kielikahvila Language Cafén. Tapahtuma järjestetään kevään ajan keskiviikkoisin Hämeenlinnan kaupunginkirjastolla. Ensimmäinen tapaaminen on 26.4. klo 16.30–17.30. From toivottaa tapahtumaan lämpimästi tervetulleiksi niin suomen kieltä opiskelevat kuin suomenkielisetkin.

From muistuttaa myös, että ystävätoiminta eli HAMKin International Friendship Programme käynnistyy jälleen syksyllä 2023. Ohjelma on kansainväliselle opiskelijalle erinomainen väylä sukeltaa suomalaiseen kulttuuriin, ja natiiville ainutlaatuinen tilaisuus toimia oppaana tärkeässä tehtävässä.

Lisätietoja antavat

  • Katariina From, Talent Boost Mentor

p. 050 594 9231, katariina.from@hamk.fi 

  • Qingyang Li, Talent Boost Mentor

p. 050 477 8738, qingyang.li@hamk.fi

Yritysyhteistyö ja rekrytointi

  • Tiina Björkskog, Asiantuntija, Talent Boost

p. 040 769 0900, tiina.bjorkskog@hamk.fi

Kansainvälistymisen palvelut – Hämeen ammattikorkeakoulu (hamk.fi)

Lämpimästi tervetuloa

Kielikahvila / Language Café Hämeenlinnan kaupunginkirjastolla osoitteessa Lukiokatu 2. (Ryhmätila B, 1. kerros.)

  • alkaen 26.4.23 joka keskiviikko klo 16.30–17.30

Kielikahvila | | Vanamo-kirjastot (finna.fi)

Lue myös:

Talent Boost – Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu (tem.fi)

HAMK Talent boost – Häme University of applied sciences

SIMHE-tietoa:

SIMHE – Career guidance and services for immigrants – Häme University of applied sciences (hamk.fi)

SIMHE – Uraohjaus ja neuvonta maahanmuuttajille – Hämeen ammattikorkeakoulu (hamk.fi)

HAMKin kansainvälisten asioiden blogi: HAMK International –

International Friendship Programme:

International Friendship Programme – Häme University of applied sciences (hamk.fi)

International Friendship -ohjelma – Hämeen ammattikorkeakoulu (hamk.fi)

Teksti ja kuvat:

Mari Salokangas