Huoltaja – kannusta aikuistuvaa lastasi itsenäiseen asiointiin

Työllisyyden kuntakokeilun alle 30-vuotiaita asiakkaita palvellaan Ohjaamo Stagella, Turuntie nelosessa. Ohjaamo on kaikille alle 30-vuotiaille tarkoitettu paikka, jossa saa maksutonta apua ja tukea opiskelusta ja työllistymisestä asumiseen, terveyteen ja moneen muuhun asiaan. Ohjaamon palveluidea on, että sinne voi tulla matalalla kynnyksellä ja ilman ajanvarausta.

Tämä koskee myös nuorten työllisyyspalveluja. Ohjaamolla on päivystävä omavalmentaja, jonka luokse voi tulla ilman ajanvarausta maanantaista torstaihin klo 12-16.

Aikuistuva nuori, lain mukaan 18-29 vuotias, saattaa joskus kokea tarvitsevansa vanhempansa tukea asioidessaan hallintopalveluissa, jollainen työllisyyspalvelu on. On hyvä tietää, että tilanteessa tulee ottaa huomioon salassapito, valtakirja ja itsemääräämisoikeus.

Salassapito koskee tietoa siitä, onko henkilö työllisyyspalvelujen asiakkaana vai ei. Myös tieto kokeilualueen kunnan asiakkuudesta on lakiin perustuen salassa pidettävä. Omavalmentaja tai muu virkamies, joka asioi aikuistuvan nuoren kanssa, ei voi paljastaa asiakkaasta tietoja edes tämän huoltajalle.

Hallintoasiassa saa käyttää kuitenkin asiamiestä ja avustajaa. Nuoren asiakkaan huoltaja voi toimia asiamiehenä. Asiamiehen on kuitenkin esitettävä valtakirja tai muulla luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan asiakasta, vaikka tämä olisi oma lapsi. Tällöin omavalmentaja tai muu virkamies voi puhua asiakkaan asiakkuudesta huoltajan läsnäollessa. 

Itsemääräämisoikeus: Tavoitteena on, että työnhakijalle järjestettävä haastattelu veisi aina työnhakijan tilannetta konkreettisesti eteenpäin. Tärkeää on, että asiakas on itse itsensä päämies. Asiakas määrittelee kykyjensä mukaan, millaisen tulevaisuuden hän haluaa rakentaa. Samalla aikuistuva asiakas opettelee asiointia, ja kartuttaa taitojaan ja tietojaan palvelujen asiakkaana olemisesta.

On melko tavallista, että nuoret aikuiset tulevat työllisyyspalveluihin huoltajan kanssa. Valtaosa huoltajista kunnioittaa työllisyyspalvelujen asiakkuuteen liittyviä sääntöjä. Mutta kun huoltaja puhuu lapsensa puolesta, tai ilmaisee ääneen epäilynsä lapsensa kyvystä hoitaa omia asioitaan, voi asiakkaan oma ajatus ja ääni jäädä palveluissa kuulematta. Työllisyyden kuntakokeiluissa halutaan turvata asiakkaan polku työllisyyteen tai koulutukseen. Siksi on olemassa salassapito ja vaaditaan valtakirjaa. Asiakkaan tulee saada asioida omaan tulevaisuuteen ja toimeentuloon liittyvissä asioissa mahdollisimman häiriintymättä. Asiakkaan tulee saada tulla kuulluksi, ja ymmärtää itse, millaisissa palveluissa on mukana.

Vaikka tekisi kipeää: Huoltaja – kannusta aikuistuvaa lastasi itsenäiseen asiointiin.

Kirjoittaja: Tuula Sundman, omavalmentaja