Kun suuntana ovat työmarkkinat, voi valmentajan avulla yltää vaikuttavampiin tuloksiin

Paluu työmarkkinoille pitkän tauon jälkeen? Työmarkkinoilla ensimmäistä kertaa? Työnhaun punaista lankaa etsittäessä on hyödyllistä pohtia tilannetta työnhaun asiantuntijan kanssa.

Kuntakokeilun omavalmentajan kautta on työttömän työnhakijan mahdollista hakeutua Katja Noponen Oy:n tarjoamien dynaamisten palveluiden pariin. Palvelut kulkevat nimillä Työnhaun tehotreeni, Arkitalous haltuun, Hyvinvoinnin palaset sekä – Katja Noponen Oy:llä uutena myös – Koutsi-palvelu. Palveluiden kautta pääsee pohtimaan ja työstämään työnhakuun tai omaan talouteen ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita.

”Liikkeelle lähdetään aina asiakkaan tämänhetkisestä kokonaistilanteesta”, Katja Noponen Oy:n uravalmentaja Jenni Hartikainen kertoo. ”Valmennuksessa taustalla toimii tietty viitekehys, mutta siltikään ei ole olemassa sabluunaa tai agendaa, jota sellaisenaan soveltaisimme jokaisen asiakkaan kohdalla”, Katja Noponen Oy:n asiakkuuspäällikkö, työnohjaaja Sari Penttilä-Savolainen jatkaa. ”Valmennus pohjautuu siihen, että jokaisen tilanne ja tarina on yksilöllinen”, Hartikainen täydentää.

”Valmennukseen tultaessa riittää avoimuus prosessin suhteen. Tällöin voimme mahdollisimman kattavasti yhdessä pohtia erilaisia työllistymiseen vaikuttavia seikkoja”, Penttilä-Savolainen erittelee. ”Työ ja ura vaikuttavat elämässä moneen osa-alueeseen, ja jokaisella ihmisellä on oikeus työn tekemiseen. Asiakkaan hyvinvoinnin vahvistuminen ja sopivan työn löytyminen ovat meille ensisijaisia asioita.”

Tapaamisten sisällöistä

”Ensimmäisellä tapaamiskerralla mietitään tarkemmin, mitä lähdetään tavoittelemaan. Usein esille nousee jokin tietty teema, mitä harjoitellaan”, Hartikainen selvittää. Esimerkiksi Työnhaun tehotreenissä sananmukaisesti tähdätään työllistymiseen, ja jakson ajalle sovitaan pääasiassa neljä lähitapaamista. ”Juuri valmistuneen ja työelämään siirtymässä olevan asiakkaan kanssa voimme harjoitella työnhaun käytäntöjä alusta saakka. Vastaavasti jollakulla toisella asiakkaalla voi jo olla olemassa erinomaiset työnhakutaidot, mutta henkilö ei siitä huolimatta ole työllistynyt.”

Valmentajat ovat työnhaun asiantuntijoita. ”Meidän on mahdollista nähdä asiakkaan työnhaku kokonaisuutena. Yllämme ovat ikään kuin rekrytoijan silmälasit – saatamme havaita jotakin sellaista, jota työnhakija itse ei välttämättä ole osannut hoksata.”

Työnhaun tehotreenissä tarjotaan myös oiva tilaisuus harjoitella työhaastattelua. ”Järjestämme Teamsilla haastattelusimulaation, jossa toisessa toimipisteessä työskentelevä kollegani haastattelee työnhakijan. Tämän jälkeen asiakas saa välittömästi palautetta siitä, missä hän onnistui ja mihin seikkoihin kannattaa työhaastattelussa kiinnittää huomiota”, Hartikainen havainnollistaa.

”On myös hyvä muistaa, että ympäri vuoden on mahdollista työllistyä. Työnhaku kannattaa pitää aktiivisena ja hakea tietyn ajan jälkeen myös niitä paikkoja uudelleen, joihin on jo hakemuksen laittanut”, Penttilä-Savolainen sanoo. ”Hakemuksesta ja etenkin haastattelusta kannattaa myös pyytää palautetta – se on työnhakijan oikeus”, Hartikainen korostaa.

Työtä tehdään ihmiseltä ihmiselle. Kuva: Jenni Hartikainen.

Huomionarvoisia onnistumisia

Arkitalous haltuun -palvelussa lähdetään liikkeelle tilanteen kartoittamisella. Alussa pyritään selvittämään, millainen määrä velkaa on kertynyt. Tämän ympärille lähdetään rakentamaan suunnitelmaa esimerkiksi takaisinmaksun suhteen. ”Tarvittaessa voimme ohjata myös juristilta saatavan asiantuntijatiedon piiriin”, Hartikainen mainitsee.

”Toisinaan taas onnistumisen kokemus ei vaadi varsinaisesti mittavia selvittelyjä ja pohdintoja. Erään asiakkaan huoli keveni, kun konkretisoitui, että kertynyt velkaosuus onkin täysin mahdollista saada lyhennettyä pois seuraavan vuoden kuluessa. Energiaa vapautui työnhakuun, ja asiakas työllistyikin pian.”

”Valmennuksen eräänä päämääränä on antaa varmuutta ja työkaluja tulevaisuuteen”, Hartikainen lisää.

Hyvinvoinnin palaset ja Koutsi-palveluun tulevalla voivat avaimet olla ikään kuin hukassa. Oma tilanne voi olla hyvinkin lukossa, ja tätä lukkoa voidaan yhdessä keskustellen lähteä avaamaan. Taustat ja tarinat ovat jokaisella erilaisia. ”Eräällä korkeastikoulutetulla asiakkaalla oli jo työttömyyttä takana ja kokemuksia hyvin ikävistä tilanteista aikaisemmalla työpaikalla. Muutaman yhteisen voimavaroihin liittyneen työskentelykerran jälkeen asiakas lähti eheytymään ja etenemään”, Hartikainen muistelee. ”Valmennuksessa pyritään paitsi nostamaan esille asiakkaan osaaminen ja vahvuudet, mutta myös vaikuttamaan syntyneeseen turhautuneisuuden tunteeseen tai oletukseen siitä, että asioihin ei voisi vaikuttaa.”

Merkityksellistä työtä

Katja Noposella laadukas asiakaspalvelu on ollut ensiarvoista jo yli 20 vuoden ajan. Laaja osaajaverkosto koostuu 70 valmentajasta ja kattaa 36 paikkakuntaa. ”Näemme koko työelämän kaaren: työskentelemme irtisanottujen, työuupuneiden sekä muista syistä työtä hakevien kanssa. Tehtävämme on hyvin merkityksellinen, sillä voimme vaikuttaa niin yksilötasolla kuin yhteiskunnallisellakin tasolla auttamalla ihmisiä työllistymään”, Penttilä-Savolainen kertoo.

”Ajattelemme myös, että saavutetut onnistumiset ovat jaettuja ja yhteistyön tulosta. Oppimisprosessi toimii kahteen suuntaan – myös me asiantuntijat kehitymme asiakasta kuulemalla. Tämä on työtä ihmiseltä ihmiselle.”

”Haluaisin myös muistuttaa eräästä tärkeästä asiasta: jokainen voi onnistua.”

Katja Noponen Oy, Kasarmikatu 7 B, 2. krs

  • Sari Penttilä-Savolainen

asiakkuuspäällikkö, työnohjaaja

p. 040 583 8764, sari.penttila-savolainen@katjanoponen.fi

  • Jenni Hartikainen

uravalmentaja

p. 044 588 1889, jenni.hartikainen@katjanoponen.fi

Lue lisää:

Työnhaun tehotreeni – Katja Noponen Oy

ARKITALOUS HALTUUN – Katja Noponen Oy

Hyvinvoinnin palaset – Katja Noponen Oy

Teksti:

Mari Salokangas