Lähipalveluna toteutetun työllisyyspalvelun lisäarvo asiakkaalle

Työttömyys on haaste, joka koskettaa monia suomalaisia. Se ei ole pelkästään taloudellinen ongelma, vaan se voi johtaa myös sosiaaliseen eristäytymiseen ja matalaan mielialaan. Tämä johtuu usein siitä, että työttömäksi jääneen arki ja rytmit muuttuvat. Töissä käyminen jää pois, mikä luonnollisesti vähentää sosiaalisia kontakteja.

Kotiin jääminen ja television tai ruudun äärelle jumiutuminen lisäävät ihmisten vaikeutta poistua kotoa.

Amerikkalainen psykoterapeutti ja kirjailija Sean Grover on kirjoittanut elämäntapauupumuksesta ja siitä, kuinka COVID-19-pandemia on muuttanut globaalisti ihmisten elämäntapoja. Aiheeseen tarttui myös Yle huhtikuussa.

Ihmiset ovat eristäytyneet, passivoituneet ja suunnanneet katseensa ruutuihin. Groverin mukaan parasta lääkettä tähän on rikkoa elämän monotonisuus ja ennalta-arvattavuus. Hän ehdottaa omien rutiinien muuttamista, kuten uusiin paikkoihin kävelemistä, rauhallisen ja palauttavan unirytmin ylläpitämistä sekä yhteydenpitoa ystäviin.

Tämä on erityisen tärkeää työttömille, jotka saattavat kokea vaikeuksia perusaskareiden suorittamisessa ja kotoa poistumisessa. Kotiin jääminen ja television tai ruudun äärelle jumiutuminen lisäävät ihmisten vaikeutta poistua kotoa.

Kuva Aulangolta Sibeliuksen metsän Käärmekalliolta

Työllisyyspalvelut voivat rikkoa elämän monotonisuutta

Meidän työllisyyspalveluiden työntekijöinä on tärkeää ymmärtää nämä haasteet ja miettiä, miten voimme auttaa. Lähipalveluna toteutettu työllisyyspalvelu voi olla ensiarvoisen tärkeässä osassa työttömien rutiinien rikkomisessa sekä siinä, että työtön poistuu kotoaan ja ylittää sosiaalisten tilanteiden kynnyksen.

Meidän tehtävämme on auttaa ihmisiä löytämään nämä pienet muutokset ja rohkaista heitä…

Jo pelkästään virkailijan tapaaminen kodin ulkopuolella voi olla merkittävää, mutta tämän lisäksi voimme esimerkiksi järjestää tapaamisia, joissa työttömät voivat tavata muita samassa tilanteessa olevia ja jakaa kokemuksiaan. Voimme myös tarjota tietoa ja tukea uusien harrastusten aloittamiseen tai vanhojen harrastusten jatkamiseen.

On tärkeää muistaa, että jo pieni muutos voi tehdä suuren eron. Kuten Grover toteaa, jo pieni uusi kokemus tai positiivinen muutos voi antaa lisää energiaa arkeen ja tehdä mielialalle ihmeitä.

Lisätään työllistymisen edellytyksiä

Meidän tehtävämme on auttaa ihmisiä löytämään nämä pienet muutokset ja rohkaista heitä ottamaan askeleita kohti aktiivisempaa ja sosiaalisempaa elämää. Tämä on yksi tapa, jolla voimme auttaa ihmisiä selviytymään työttömyyden haasteista ja edistää heidän hyvinvointiaan, ja näin lisätä työllistymisen edellytyksiä.

Työttömyys on myös sosiaalinen ja psyykkinen haaste.

Työttömyys ei ole vain taloudellinen ongelma, vaan se on myös sosiaalinen ja psyykkinen haaste. Meidän on tärkeää tunnistaa nämä haasteet ja tehdä kaikkemme auttaaksemme ihmisiä selviytymään niistä. Lähipalveluna toteutettu työllisyyspalvelu voi olla tärkeä osa tätä prosessia.

Auringonlasku

Teksti ja kuvat: Susanna Halonen

Kirjoittaja on Kanta-Hämeen työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelu TYPin palvelupäällikkö. TYP-yhteispalvelu on tarkoitettu työnhakijoille, jotka tarvitsevat vahvempaa tukea työllistymisessään. TYP-yhteispalvelussa työllisyyspalvelut, hyvinvointialue sekä Kansaneläkelaitos yhdessä asiakkaan kanssa sopivat työllistymisen tueksi yksilöllisen tarpeen mukaisia palveluita.

Tekstin tuottamiseen on käytetty tekoälysovellusta.